Hjem

 

VELKOMMEN TIL DANSKE ORKESTERDIRIGENTERS DIRIGENTUDDANNELSE

Foreningen Danske Orkesterdirigenter varetager dirigenternes interesser og udbyder en masse kurser for at dygtiggøre danske dirigenter til at betjene de ca. 600 orkestre, der er her i Danmark. Der er et stort behov for gode dirigenter. Denne hjemmeside – Dirigent Instituttet – er vores kursusafdeling, og her kan du læse om alle kurserne. Foreningen bagFortsæt læsning “VELKOMMEN TIL DANSKE ORKESTERDIRIGENTERS DIRIGENTUDDANNELSE”

Dirigent-hørelære – et vigtigt fag

For en dirigent er det meget vigtigt, at kunne reagere på alt, hvad der sker i musikken. Dirigent-hørelære – er et redskabsfag (med underfagene rytmelære, melodilære, harmonilære), der udvikler den musikalske årvågenhed. Faget indgår er et gennemgående fag på kurserne. Dirigent-hørelære adskiller sig fra almindelig hørelære ved at træne øret til mere partiturrelateret lytning. Og så er det sjovt.

Hvilke discipliner indgår i uddannelsen? 

Mange slagskemaer fx 1-2-3-4-5-6-7-8-taktskemaer, højre hånd, venstre hånd, aktive og passive slag, legato, marcato, staccato, optakt, start, afslag, crescendo, diminuendo, fermater, cæsurer, accelerando, ritardando, ritenuto, terrassedynamik, fortissimo, forte, mezzo forte, mezzo piano, piano, pianissimo etc.

Slagteknik – meget vigtigt

Vi anbefaler stærkt Basiskurset og Niveau-1, -2, -3 og 4-kurserne. Disse kurser er meget lærerige på det slagtekniske område. Her arbejdes med alle former for slagteknik fx dynamik og -ændringer, tempi og -ændringer, karakterer etc. Det gælder som dirigent og instruktør at få mest mulig undervisning i dette fag. Kurserne er meget velegnede til genopfriskning.

Dirigent for skoleorkester?

Skoleorkestre er på vej. De har en integrerende effekt på den enkelte skole på tværs af klasser og klassetrin. Med over 1200 folkeskoler i DK, er der et stigende behov for uddannede instruktører og dirigenter. Uddannelsen til skoleorkester-dirigent er klar: Basiskursus og kursus-niveau 1-6. Videreuddannelse fra niveau 7 og frem samt evt. kurser i Sverige.

Lær at musicere – bliv en “bred” dirigent

DOs dirigentuddannelse udvikler “brede” dirigenter. Direktion er et fag med mange facetter. Bredden sikres ved i takt med vanskeligere niveauer, at kursisten arbejder med både messing- og træblæsere, strygere etc. Det gavner også de dirigenter, der i det daglige udelukkende dirigerer én besætningsform. Samtidigt lærer man at dirigere mere professionelt, mere komplekse partiturer og inddrageFortsæt læsning “Lær at musicere – bliv en “bred” dirigent”

Kursusstruktur

Kursusstrukturen er: Basiskursus – 12 dirigentkurser (modul-/niveau-kurser) – Specialkurser. Niveau 1-12-kurserne har stigende sværhedsgrad. Derfor er det vigtigt at udfylde tilmeldingsblanket med oplysning om tidligere dirigenterfaring og evt. uddannelse fra organisationer, musikkonservatorium, universitet, kirkemusikskole etc. Så kan du indplaceres korrekt og evt. få merit. Strukturen gør det muligt at tage uddannelsen i eget tempo.

Vil du være (en bedre) dirigent?

Uddannelse – Efteruddannelse – Videreuddannelse DIRIGENTKURSER FOR ALLE – SPIRER ELLER ERFARNE – UNGE ELLER LIVSERFARNE. Er du én af de mange, der fortrinsvis dirigerer og instruerer i amatørmusiklivet og den semiprofessionelle musikverden? Kunne du – ligesom mange andre – have brug for sparring, inspiration, undervisning? Måske overvejer du at dirigere? Måske du har dirigeret i mangeFortsæt læsning “Vil du være (en bedre) dirigent?”

Hvorfor dirigere – Hvad er formålet?

Formålet med dirigentuddannelse er at højne kvaliteten af dirigenter, og dermed kvaliteten af orkestre. Foreningen Danske Orkesterdirigenter tilbyder viden, information, inspiration og arrangementer, og via Dirigent Instituttet (foreningens uddannelsesafdeling) kurser. Dirigent Instituttet udbyder et sammen-hængende progressivt uddannelsesprogram, og er etableret for at sikre en langsigtet, systematisk og professionelt administreret uddannelse til orkesterdirigenter i Danmark. http://www.danskeorkesterdirigenter.dk

Uddannelsesprogram for orkesterdirigenter

DOs uddannelse består af progressive dirigentkurser/ moduler, der uddanner gode dirigenter, chef- og vicedirigenter, instruktører, gruppeinstruktører i de over 600 danske orkestre, der dirigerer/instruerer symfoni- og harmoniorkestre, Brass Bands, Big Bands, strygeorkestre, kammermusik- og harmonika-ensembler, barok- og renaissance-orkestre, guitar- og mandolin-orkestre, blokfløjte- og andre ensembleformer, sammenspils- grupper og orkestre i spejderorganisationer, musikskole-, gymnasie- og skoleorkeste,Fortsæt læsning “Uddannelsesprogram for orkesterdirigenter”

 

KOMMENDE KURSER

2021

KURSUSTYPER

Uddannelse – Efteruddannelse – Videreuddannelse

1. del – Begyndere
0 Basiskursus – introduktion til dirigentfaget – nybegyndere
1 Dirigentens rolle & slagteknik – begyndere
2 Dirigenten, slagteknik & det lille ensemble – let øvede
3 Dirigenten, slagteknik & det mellemstore ensemble – medium øvede
4 Dirigenten, slagteknik & det store ensemble – øvede

2. del – Fortsættere
5 Brass Band – messingblæsere
6 Harmoniorkester – træ- og messingblæsere
7 Strygeorkester – strygere
8 Kammerorkester – og at spille kammermusikalsk

3. del – Viderekomne
9 Symfoniorkester – det helt store orkester
– messing, træ, strygere og slagtøj
10 Dirigenten, orkestret & de unge
11 Dirigenten & musikalsk form
12 Dirigenten & den sublime kunst

Specialkurser
Big Band – Slagtøj – Arrangement –
Kordirektion for orkesterdirigenter –
Dirigenten, orkestret & solisten –
Harmonika-ensemble – Musical & Filmmusik –
Børne/nybegynderorkestre – Turbo/Niveau 1 –
Dirigenten & moderne musik

VORES UNDERVISERE

TESTIMONIALS

VIDENCENTER FOR DIREKTION

Følg os på Facebook

 


Impressum

Dirigent Instituttet drives af foreningen
Danske Orkesterdirigenter

Vi uddanner, efteruddanner og
videreuddanner dirigenter.

Dirigent Instituttet støttes af
Statens Kunstfond

Om os

Dirigent Instituttet
v/ Danske Orkesterdirigenter
Farvergade 27 A, 2.
1463 København K.

CVR: 34 55 08 67

Find os på Facebook

 

Kontakt os

Skriv til
kurser@danskeorkesterdirigenter.dk
+45 – 22 60 70 22

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs tidligere nyhedsbreve