Kurser

OVERSIGT over KURSUSTYPER findes til højre på hjemmesidens forside

 

TIDLIGERE AFHOLDTE kurser kan ses her.

 

Her følger en BESKRIVELSE af INDHOLD af alle nuværende kurser og specialkurser

1.
Basiskursus og de 12 moduler/niveaukurser
2.
Specialkurser

 


Dirigentkursus – Basiskursus – Introduktion til dirigentfaget – for interesserede i orkesterdirektion – nybegyndere

 

Dato: 24.4.2021 (Odense)

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: Basis

 

Kursusmål:
Kursusmålet er at give kursisten en vision af dirigentgerningen, træne vigtige dirigentdiscipliner samt hjælpe til med at afklare kursistens talent for at dirigere orkester.

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere eller få afklaret dirigentrollen
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

 

Instruktør:

Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band eller dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Praktik ved repetitør samt dirigent-hørelære:

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 10.45 Dirigentens opgaver og rolle –
Hvorfor dirigerer vi?
10.45 – 11.30 Slagteknik (opvarmning, slagskemaer)
11.30 – 12.10 Partiturstudier: Partituroversigt
12.10 – 12.45 Slagteknik (dynamik, optakt og afslag)
12.45 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.25 Slagteknik og forberedelse til
repetitørsession
14.30 – 15.15 Direktion m. repetitør
15.15 – 15.30 Kaffepause
15.30 – 16.15 Direktion m. repetitør (fortsat)
16.15 – 16.30 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

Dirigentkursus – niveau 1 – Dirigentens rolle og slagteknik

 

Dato: Lørdag den 10. april 2021 (København)

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr. A1

 

Kursusmål:

 • at gøre kursisten fortrolig med de oftest anvendte slagskemaer samt præparation og afslag
 • at give kursisten praktikmulighed sammen med pianist
 • at lære kursisten at forstå og bearbejde et partitur
 • at give kursisten et overblik over partiturets opbygning
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Lidt praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

 

Velegnet for dirigenter der er nye i dirigentfaget, ikke erfarne dirigenter, ikke er sikre på slagteknikken, gruppeinstruktører, uerfarne vicedirigenter, assisterende dirigenter etc.

 

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London eller dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Praktik ved repetitør samt dirigent-hørelære: Pianist, repetitør, organist Julia Tabakova

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 10.45 Dirigentens opgaver og rolle
10.45 – 11.30 Slagteknik (opvarmning, slagskemaer, dyna-mik, optakt og afslag)
11.35 – 12.00 Partiturstudier: Besætningsformer
12.00 – 12.30 Slagteknik – fortsat
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Slagteknik og forberedelse til
repetitørsession
14.30 – 15.15 Direktion med repetitør
15.15 – 15.30 Kaffepause
15.30 – 16.15 Direktion med repetitør (fortsat)
16.15 – 16.30 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

Dirigentkursus – niveau 2 – Dirigenten, slagteknik og det lille ensemble

 

Dato: Lørdag den 20.3.2021 (Koncertkirken i København)

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A2

 

Kurset er velegnet for dirigenter, der har dirigeret orkester i få år, dirigenter der ikke har fået undervisning i længere tid, eller dirigenter, der har dirigeret nogen tid, men godt vil træne på et lille ensemble, før der tages livtag med det større orkester, dirigenter der ikke er sikre på slagteknikken, for vicedirigenter, gruppeinstruktører, assisterende dirigenter m.m.

 

Kursusmål:

 • at træne flere slagskemaer end på niveau 1
 • at træne alle slagtekniske facetter af start, afslag, optakter, dynamik, staccato, legato, marcato etc.
 • at arbejde med indstuderingsteknik
 • at dirigere lettere værker
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Nogen praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 1 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber

 

Dirigent-hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

 

Praktikensemble: Kvintet fra AmadeusEnsemblet

 

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 10.45 Dirigentens opgaver og rolle
10.45 – 12.00 Slagteknik
12.00 – 12.30 Partiturstudier: Indstudering
12.30 – 12.45 Forberedelse til orkesterpraktik
12.45 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Praktik med ensemble
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.45 Praktik med ensemble (fortsat)
15.45 – 16.30 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

 

Dirigentkursus – niveau 3 – Dirigenten, slagteknik og det mellemstore ensemble

 

Dato: Efterår 2021

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A3

 

Kurset er velegnet for dirigenter, der har dirigeret i flere år, dirigenter der ikke fået undervisning i længere tid, eller dirigenter, der har dirigeret nogen tid, men godt vil træne på et mellemstort ensemble, før der tages livtag med det store orkester, dirigenter der ikke er sikre på slagteknikken, for vicedirigenter, gruppeinstruktører, assisterende dirigenter m.m.

 

Kursusmål:

 • at træne flere slagskemaer end på niveau 2
 • at træne slagtekniske facetter af start, afslag, staccato, legato, marcato, dynamik, temposkift, crescendo, diminuendo, accelerando, ritardando etc.
 • at dirigere medium vanskelige værker
 • at arbejde med indstuderingsteknik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Nogle års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 2 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør:

 

Dirigent-hørelære:

 

Praktikensemble:

 

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 10.45 Dirigentens rolle – nutidens dirigent –
amatører vs. professionelle
10.45 – 12.15 Slagteknik
12.15 – 12.30 Partiturstudier: Musikudtryk
12.30 – 12.45 Forberedelse til orkesterpraktik
12.45 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Praktik med ensemble
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.45 Praktik med ensemble (fortsat)
15.45 – 16.30 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

Dirigentkursus – niveau 4 – Dirigenten, slagteknik og det mellemstore ensemble

 

Dato:

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A4

 

Kurset er velegnet for dirigenter, der har dirigeret i flere år, dirigenter der ikke fået undervisning i længere tid, eller dirigenter, der har dirigeret nogen tid, men godt vil træne på et mellemstort ensemble, før der tages livtag med det store orkester, dirigenter der ikke er sikre på slagteknikken, for vicedirigenter, gruppeinstruktører, assisterende dirigenter m.m.

 

Kursusmål:

 • at træne flere slagskemaer end på niveau 3
 • at træne alle slagtekniske facetter af start, afslag, staccato, legato, marcato, dynamik, temposkift, fermater, cæsurer, crescendo, diminuendo, accelerando, ritardando, ritenuto etc.
 • at træne og dirigere rytmiske øvelser
 • at arbejde med indstuderingsteknik herunder psykologiske og retoriske forhold
 • at dirigere medium vanskelige værker
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Nogle års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 3 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør:

 

Dirigent-hørelære:

 

Praktikensemble:

 

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 10.45 Dirigentens rolle – nutidens
dirigent – amatører og professionelle
10.45 – 12.15 Slagteknik
12.15 – 12.30 Partiturstudier – Den gode orkesterprøve
12.30 – 12.45 Forberedelse til orkesterpraktik
12.45 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.30 Praktik med ensemble
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.45 Praktik med ensemble (fortsat)
15.45 – 16.30 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

Dirigentkursus – niveau 5 – Dirigenten, messingblæsere og Brass Band

 

Dato: Under planlægning (København)

 

Dette kursus gør dig fortrolig med messingblæseinstrumenterne og deres egenart. Kendskab til hertil, deres spil og klang er afgørende for fx symfoniorkesterdirigenter, men også for dirigenter der beskæftiger sig med træblæinstrumenter er denne viden guld værd.

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A5

 

Kursusmål:

 • at lære egenarten af et Brass Band
 • at lære andre messingblæseinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende Brass Band-partituret herunder Bb- og Eb-instrumenter
 • at kende Brass Bandets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et Brass Band
 • at udvikle slagteknik fra niveau 4
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 4 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør: Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

 

Dirigent-hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Praktikorkester:

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.30 Slagteknik – alle teknikker
11.35 – 12.00 Partiturstudier: Hvad er et Brass Band?
12.00 – 12.30 Forberedelse til orkesterpraktik
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.30 Praktik med Brass Band
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 16.00 Praktik med Brass Band (fortsat)
16.05 – 16.35 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

Dirigentkursus – niveau 6 – Dirigenten, træblæseinstrumenter og harmoniorkester

 

Dato: Lørdag d. 8. maj 2021 (Aarhus)

 

Dette kursus gør dirigenten fortrolig med blæseinstrumenterne og deres egenart. Kendskab til blæsernes spil og klang er ikke kun afgørende for symfoniorkesterdirigenter, men også for dirigenter der fx beskæftiger sig messingblæseinstrumenter. Denne viden guld værd for alle dirigenter.

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A6

 

Kursusmål:

 • at lære egenarten af harmoniorkestret
 • at lære andre træblæseinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende harmoniorkester-partituret (både træ- og messingblæseinstrumenter)
 • at kende harmoniorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et harmoniorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 5
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør:
Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band, og Lennart Blak Jensen, tidl. klarinettist Den Kgl. Livgarde.

 

Dirigent-hørelære:

 

Praktikorkester: Harmoniorkestret TONICA

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.30 Slagteknik – alle teknikker
11.35 – 12.00 Partiturstudier: Hvad er et Harmoniorkester?
12.00 – 12.30 Forberedelse til orkesterpraktik
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.30
Praktik med Harmoniorkester
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 16.00
Praktik med Harmoniorkester (fortsat)
16.05 – 16.35 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

Dirigentkursus – niveau 7 – Dirigenten, strygeinstrumenter og strygeorkester

 

Dato: Ikke fastlagt

 

Dette kursus gør dig fortrolig med strygerne og deres egenart. Kendskab til strygernes spil og klang er afgørende for symfoniorkesterdirigenter, men også for dirigenter der fx beskæftiger sig messingblæse- og træblæinstrumenter er denne viden guld værd.

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A7

 

Kursusmål:

 • at lære egenarten af strygeorkestret
 • at forstå og anvende strygeorkester-partituret herunder de såkaldte strøg
 • at kende strygeorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et strygeorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 6
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 6 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør:

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Dirigent-hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ.

 

Praktikorkester:

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.00 Slagteknik – mere videregående (bl.a.           vanskelige fermater med begge hænder)
11.00 – 12.15
 • Strygeorkesteret – dets karakteristika
 • Andre strygeinstrumenter/
  barokinstrumenter
 • Strøg og andre strygerudtryk
 • Partiturstudier, formprincipper og forberedelse til praktik
12.15 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.30 Praktik med strygeorkester
14.30 – 14.50 Kaffepause
14.50 – 15.50 Praktik med strygeorkester (fortsat)
15.50 – 16.00 Pause
16.00 – 16.30 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

Dirigentkursus – niveau 8 – Dirigenten, kammerorkestret og at spille kammermusikalsk

 

Dato: Lørdag 24.10.2020 (Koncertkirken i København)

 

Alle værker i alle orkesterformer indeholder kammermusik mellem fx grupper eller solospillere. Derfor er dette kursus relevant for alle dirigenter uanset om du dirigerer et kammerorkester eller andre besætninger.

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A8

 

Kursusmål:

 • at spille kammermusikalsk
 • at lære egenarten af kammerorkestret
 • at lære andre blæse- og strygeinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende kammerorkester-partituret
 • at kende kammerorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et kammerorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 7
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør: Prof. Max Artved – i samarbejde med DKDM

 

Dirigent-hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Praktikensemble: DKDM Kammerensemble

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.00 Kammerorkestret og dets karakteristika       (strygere, messing- og træblæsere)
11.00 – 11.30 Slagteknik – meget videregående
11.35 – 12.15 Forberedelse til praktik med
kammerorkester og partiturstudier
12.15 – 13.10 Frokost
13.15 – 14.30 Praktik med kammerorkester
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.45 Praktik (fortsat)
15.50 – 16.30 Evaluering af podietid
16.35 – 17.25 Dirigent-hørelære samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

Dirigentkursus – niveau 9 – dirigenten og symfoniorkestret

 

Dato: Ikke fastlagt

 

På dette kursus lærer du symfoniorkestret at kende. Her er der både messing- og træblæseinstrumenter, strygere og slagtøj.

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A9

 

Kursusmål:

 • at lære egenarten af symfoniorkestret
 • at lære almindelige og sjældne symfoniorkester-instrumenter at kende
 • at forstå og anvende symfoniorkester-partituret (herunder de mange nøgler)
 • at kende symfoniorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et symfoniorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 8 herunder kommunikation og fortolkning
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 8 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør:

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Praktikorkester: Ikke fastlagt

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 10.45 Hvad er et symfoniorkester?
10.45 – 11.00 Symfoniorkestret, grupper, koncertmestre og deres rolle
11.00 – 11.10 Specielle og sjældne anvendte instrumenter
11.15 – 12.00 Slagteknik – musikalitet og
asymmetriske taktarter
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.30 Forberedelse til praktik med
symfoniorkester/partiturstudier
13.30 – 14.40 Praktik med symfoniorkester
14.40 – 15.00 Kaffepause
15.00 – 15.55 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
16.00 – 16.40 Evaluering af podietid
16.40 – 17.25 Specialopgaver samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

Dirigentkursus – niveau 10 – dirigenten, orkestret & de unge

 

Dato: Ikke fastlagt

 

På dette kursus arbejdes der med symfoniorkesterrepertoire, men her indtænkes relevant viden om ‘de unge’.

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: A10

 

Kursusmål:

 • at lære at betragte de unge som voksne på de unges præmisser
 • at lære ”ungdoms-psykologi og -pædagogik” i orkesterhøjde
 • at anvende unge-relevant indstuderingsteknik
 • at blive bevidst om unges fordele og ulemper i relation til symfoniorkestermusik
 • at orienteres om velegnet repertoire
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Praktikorkester:

 

Instruktør: Dirigent Morten Ryelund

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 8 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 10.40 Skoleorkestre i Danmark – status
på udviklingen
10.40 – 10.45 Praktikorkestret – baggrund og erfaringer
10.45 – 11.40 De unge – pædagogik – psykologi –
krav – oplæg – debat
11.50 – 12.15 Forberedelse af orkesterpraktik
og partiturstudier
12.15 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.15 Praktik med ungdomsorkester
14.15 – 14.30 Kaffepause
14.30 – 15.45 Praktik (fortsat)
15.55 – 16.40 Evaluering af podietid
16.45 – 17.25 Specialopgaver samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

Dirigentkursus – niveau 11 – dirigenten, orkestret & musikalsk form

 

Dato: Lørdag den 4.12.2021 (København)

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr. A11

 

Kursusmål:

 • at lære at musicere og forme musikken
 • at beherske slagteknik så den er en musikalsk tjener og ikke blot teknik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: 1.10.2021

 

Optagelseskrav:

 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning (der vil efter ansøgningsfristens udløb blive taget stilling til optagelse)
 • Gennemført niveau 10 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør: Dirigent Giordano Bellincampi, uddannet på DKDM, Music director for Auckland Philharmonia Orchestra i New Zealand, chefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester.

 

Kursusafgift: 600 kr.

 

Praktikorkester: Symfoniorkestret SymfUni

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 12.30 Forberedelse af praktik med orkester
(inkl. pause)
– partiturstudier
– musikalske prioriteter
– gestik og øvelser ud fra partitur
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.30 Praktik med symfoniorkester
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 15.50 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
16.00 – 18.00 Evaluering af podietid
(inkl. pause)
– erfaringer
– videoanalyse
– personlig rådgivning
18.00 – 18.30 Resumé – To do list – Afslutning

Dirigentkursus – niveau 12 –
dirigenten, orkestret og den sublime kunst

 

Dato oplyses senere

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr. A12

 

Kursusmål:

 • at lære at se musikken i partituret
 • at læse det enkle i det komplicerede
 • at læse helheden i et værk
 • at musicere delen i lyset af helheden
 • at musicere frit med gestik og mimik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

 

Optagelseskrav:

 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning (der vil efter ansøgningsfristens udløb blive taget stilling til optagelse)
 • Gennemført niveau 11 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør: Dirigent Michael Schønwandt, DKDM

 

Kursusafgift: 700 kr.

 

Praktikorkester: Symfoniorkester

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.00 Hvad er sublim kunst – hvad skal man søge i musikken?
11.00 – 11.25 Store værker – hvordan forbereder
man disse?
11.30 – 12.15 Forberedelse af praktik med orkester
og partiturstudier
12.15 – 13.10 Frokost
13.15 – 14.15 Praktik med symfoniorkester
14.25 – 15.10 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
15.10 – 15.30 Kaffepause
15.30 – 16.35 Evaluering af podietid
16.45 – 17.25 Specialopgaver samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Introduktion til andre dirigentkurser – Resumé – To do list – Afslutning

 

2. Specialkurser

Big Band kursus – Specialkursus i Big Band–direktion – besætning og -genrer

 

Dato:

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.30

 

Kursusnr.: Big

 

Kursusmål:

 • at gøre dirigenten fortrolig med Big Band-besætningsformen
 • at lære at dirigere Big Band – klassisk versus rytmisk
 • at kende Big Bandets historie og genrer
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist:

 

Optagelseskrav:

 • Erfaring med Big Band direktion – eller flere års erfaring med andre besætningsformer
 • Gennemført niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør: Dirigent Lars Møller, tidl. dir. Aarhus Jazz Orchestra, uddannet saxofonist fra RMK og New School New York

 

Praktikorkester: Big Band

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.15
 • Kort rids af jazz og Big Band historien
 • Specielle forhold med Big Band formatet
 • Analyser og partiturstudier
 • Arbejdet som Big Bandleder – management
 • Arbejdet som dirigent – teknikker og
  kropsfænome
  logiske tilgange til at dirigere Big Bands
11.15 -11.25 Pause
11.25 – 12.40 Forberedelse til bandpraktik
12.45 – 13.25 Frokost
13.30 – 17.00 Praktik med Big Band m. pauser
17.00 – 17.10 Pause
17.10 – 18.00 Feedback på podietid
18.00 – 18.30 Resumé – To do list – Afslutning

 

Turbo-kursus – for erfarne, men ikke uddannede dirigenter
– specialkursus svarende til Niveau 1 (men her spiller du selv med, hvis du har et instrument)

 

Dato: Oplyses senere

 

Kan du ikke datomæssigt, gerne vil have slagteknikken på plads, eller vil videre med uddannelsen, så tag på Niveau 1-kurset. Turbokurset er et alternativt Niveau 1-kursus, hvor du selv spiller med.

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: Turbo

 

Kursusmål:

 • at give instruktører af ensembler og instruktører af sammenspilsgrupper med musikerfaring grundlæggende direktionstræning
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller instrumentaluddannet
 • Ansøgning
 • Evt. samtale.

 

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

 

Praktikorkester: Kursister spiller med evt. suppleret af lille ensemble.

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Dette kursus kan efterfølgende give adgang til Niveau 1 eller 2 efter samtale.

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 13.00 Introduktion til dirigentfaget, slagteknik og  forberedelse til praktik
13.00 – 13.55 Frokost
14.00 – 15.00 Praktik med ensemble
15.00 – 15.15 Kaffepause
15.15 – 16.25 Praktik med ensemble (fortsat)
16.35 – 17.25 Evaluering af podietid, fortsat instruktion og slagteknik
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

 

Kordirektionskursus for orkesterdirigenter
– specialkursus

 

Dato: Lørdag 13.3.2021 (Hellerup v. København)

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: Kor

 

Kursusmål:

 • at blive fortrolig med koret og dets stemmer og partitur
 • at lære og udføre opvarmningsøvelser
 • at arbejde med tekster
 • at anvende stemmegaffel
 • at øve kordirektion
  – med uddrag af værker for kor og orkester bl.a. Bach, Mozart, Händel, Verdi og Gade
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Kursussted: Hellerup

Ansøgningsfrist:

 

Optagelseskrav:

 • Gennemført niveau 5 eller anden dokumenteret erfaring eller kurser
 • Flere års direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

 

Instruktør: Dirigent Kim Nandfred, kor- og sanglærer på Sankt Annæ. Tidl. sanger i Radiokammerkoret og Ars Nova, dirigerer og indstuderer til daglig med Københavns Drengekor og har stået i spidsen for bl.a. Akademisk Kor og Det Danske Kammerkor.

 

Praktikkor: Universitetskoret Lille MUKO

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 12.30 Koret – arbejde med kor/stemmer:

 • Korets opbygning – stemmer – partitur – nøgler
 • Sangstilling – ”støtten” – opvarmnings-
  øvelser
 • Slagteknik – forskelle/ligheder
  med orkesterdirektion
 • Tekstudtale, vokaler, konsonanter
 • Klangdannelse
 • Tonegivning med stemmegaffel/
  startakkord
  (medbring stemmegaffel til kurset)
 • Indstudering med klaver
  (støtte stemmer/taktere)
 • Orkester med kor – særlige forhold
 • Forberedelse til praktik
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 15.00 Arbejde med øvekor og repetitør
med satseksempler
15.00 – 15.30 Kaffepause
15.30 – 17.20 Arbejde med øvekor og repetitør
med satseksempler
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

Dirigentkursus – dirigenten, orkestret & solisten
– specialkursus

 

Dato: Ikke fastlagt

 

På dette kursus arbejdes der med dirigentens relationer til en solist.

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: Solisten

 

Kursusmål:

 • at lære samspillet mellem dirigent, orkester og solist
 • at kende forholdet mellem sangere, blæsere og strygere
 • at understøtte solisten og samtidig være hos orkestret
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring på højere plan
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 9 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Instruktør:

Sangsolist: Anne-Margrethe Dahl, operasanger, forstander Operaakademiet

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Praktikorkester: Ikke fastlagt

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 12.00 – Samspillet mellem orkester og solist
(sanger, blæser, stryger)
– Partiturforberedelser
– Forberedelse til praktik med
solist og orkester
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.15 Praktik med solister
og orkester
14.15 – 14.35 Kaffepause
14.35 – 15.45 Praktik (fortsat)
15.50 – 16.35 Evaluering af podietid
16.40 – 17.25 Stemmetræning samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

Dirigenten og slagtøjet – lær at spille på 100 slagtøjsinstrumenter!
– specialkursus

 

Dato:

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr.: Slag

 

Kursusmål:

 • at blive fortrolig med slagtøjsinstrumenterne både teoretisk og praktisk
 • at lære balancen mellem slagtøjet og resten af orkestret at kende

 

Ansøgningsfrist: Først til mølle

 

Optagelseskrav:

 • stærk lyst til at dirigere
 • alle dirigenter
 • ansøgning

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Instruktør: Slagtøjsspiller Per Jensen, Københavns Musikskole, Det Kgl. Kapel

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.30 Slagtøj 1:

 • Slagtøjsinstrumentgrupper
 • Metal – skind – træ
 • Slagtøjsplacering i orkestret
 • Gennemgang af de enkelte instrumenter
 • Præcision
 • Kølletyper
11.40 – 12.30 Slagtøj 2:

 • Genrebestemt slagtøj – klassisk,
  jazz, rock, caribisk, musical, Big Band
 • Slagtøj fra andre dele af verden
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.25 Slagtøj 3:

 • Slå verdens bedste stortromme-
  og bækkenslag!
 • Hvordan kan stortrommen
  styre orkestrets klang!
 • Andre instrumenter afprøves
14.30 – 15.30 Slagtøj 4:

 • Dirigenten Casper Schreiber fortæller    om hvordan dirigenter kan arbejde
  med slagtøjet
15.30 – 15.50 Pause
15.50 – 17.00 Slagtøj 5:

 • Hvordan instrueres en begynderslagtøjs-spiller – eller øvet og meget øvet?
 • Krav til slagtøjsspillerne
 • Slagtøjets noder – klassisk,
  trommesæt og partitur
 • Reaktion på dirigentens indsatser
 • Diskussion
17.00 – 17.30 Resumé – To do list – Afslutning

Arrangement
– specialkursus

 

Dato: Oplyses senere

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusnr. Arrang

 

Kursusmål:

 • at forstå principperne for arrangement
 • at lære teori og analyse
 • at træne praktisk arrangement
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Ansøgningsfrist:

 

Optagelseskrav:

 • Bestået niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Flere års direktionserfaringer
 • Ansøgning
 • evt. samtale

 

Instruktør: Prof. Mogens Andresen

 

Pianist: Oplyses senere

 

Ensemble: Træblæsere, strygere eller messingblæsere

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.00 Introduktion til arrangement
11.00 – 11.40 Arrangement – opgaver 1
11.50 – 12.30 Arrangement – opgaver 2
12.30 – 13.25 Frokost
13.30 – 14.15 Arrangement – opgaver 3
14.15 – 15.00 Arrangement og ensemble 1
15.00 – 15.15 Kaffepause
15.15 – 16.00 Arrangement og ensemble 2
16.00 – 16.45 Arrangement resumé
16.50 – 17.30 Prøve/næste niveau og spørgsmål/svar
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

I kurset er inkluderet muligheden for efter kurset, at sende et arrangement til instruktøren. Dette arrangement bliver skriftligt evalueret.


Dirigentkursus – Musical og Filmmusik

– Direktion af musik i underholdningsgenren – specialkursus

 

Dato: Oplyses senere

 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

 

Kursusmål:

 • at forstå disse genrers karakteristika
 • at afprøve forskellige elementer genrer og stilarter
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

 

Kursusnr.: Mus

 

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

 

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning – bestået niveau 9 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

 

Kursusafgift: 500 kr.

 

Instruktør: Dirigent Henrik Vagn Christensen, dirigentuddannet på DKDM.

 

Praktik: Pianist plus band

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.30 Karakteristika ved musical, operette,
opera, teater, dans
11.40 – 12.15 Særlige udfordringer for dirigenten
12.15 – 13.10 Frokost
13.15 – 14.00 Forberedelse af praktik
14.00 – 15.00 Praktik med øveorkester
15.00 – 15.15 Kaffepause
15.15 – 16.00 Praktik med øveorkester – fortsat
16.05 – 16.40 Evaluering af podietid
16.45 – 17.25 Orkester, sang, rytmisk musik,
bands – dirigenttips
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

Dirigenten og harmonika-ensemblet
– specialkursus

Dato:

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Harmonika

Kursusmål:

 • at arbejde med et harmonika-ensemblets klangmæssige muligheder og egenart
 • at anvende harmonika-ensemble-partituret til formmæssige musikalske løsninger
 • at udvikle slagteknik fra niveau 4
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Nogle års direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 4 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Harald Eikaas, uddannet på DKDM som dirigent, musikpædagog og accordeon, tidl. musikchef i NMF – Norges Musikkorps Forbund (organisation med 60.000 medlemmer fordelt på ca. 1.700 musikkorps), leder af dirigentuddannelsen på Stavanger Universitet.

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Harmonika-ensemble

 

10.00-10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15-10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30-10.45 Erfaringer fra eget harmonika-ensemble
10.45-11.15 Slagteknik
11.25-11.45 Partiturstudier med kursets partiturer
11.45-12.00 Forberedelse til praktikorkester
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.25 Praktik med harmonika-ensemble
14.25-14.45 Kaffepause
14.45-15.55 Praktik med harmonika-ensemble (fortsat)
16.00-16.30 Evaluering af podietid
16.35-17.25 Specialøvelser samt personlig rådgivning
17.30-18.00 Resumé – To do list – Afslutning

Dirigentkursus – dirigenten & moderne musik

Dato: Oplyses senere

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Moderne

Kursusmål:

 • at lære moderne musik, ny kompositionsmusik, 21st Century Music at kende
 • at forstå og træne komplicerede rytmestrukturer
 • at forstå og træne kompliceret tonalitet/atonalitet
 • at beherske vanskelig slagteknik frit
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 10 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber, uddannet på DKDM.

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Ensemble med speciale i moderne musik.

Partiturstudier: En uge før kurset afholdes med instruktør et videomøde om den moderne musiks partiturer.

 

Tidsplan
10.00 – 10.15 Ankomst – Morgenkaffe
10.15 – 10.30 Velkomst – Præsentation – Nyheder –
Dagens program
10.30 – 11.30 Hvad er moderne musiks karakteristika – tonalitet, rytmik, partiturforhold etc.
11.30 – 12.30 Forberedelse til praktik med øveorkester/partiturstudier
12.30 – 13.25 Frokost
13.30 – 14.30 Praktik med øveorkester
14.35 – 15.30 Praktik (fortsat)
15.30 – 15.45 Kaffepause
15.45 – 16.35 Evaluering af podietid
16.40 – 17.25 Rytmiske opgaver samt personlig rådgivning
17.30 – 18.00 Resumé – To do list – Afslutning

Nordiske kurser

Vi samarbejder med følgende kursusudbydere:

A. Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Stavanger Universitet afholder hvert år i august                                           Dirigentuke – Norges største dirigentkurs
Yderligere informationer:           http://musikkorps.no/dirigentuka 

B. Musikhögskolan Ingesund – Karlstads Universitet udbyder
Kurser (5 weekends pr. år) til nybegynderorkestre
på 3 niveauer ud fra børn og unges alder (1.-12. klassetrin) med fag som fx direktion, dirigentens rolle, øvemetodik, partiturstudier, instrumentkundskab, arrangering, samarbejdsformer, pædagogik, planlægning etc.
Nærmere oplysninger: annmari.wangin@mhi.kau.se
Website: Musikhögskolan Ingesund
Vi anbefaler af tage DOs Basiskursus og kurserne Niveau 1-6 som forberedelse.

%d bloggers like this: