Vores undervisere

ANNE MARGRETHE DAHL – Dirigenten, orkestret & solisten
DKDM (operasanger). Sunget mange store roller i årtier på den Jyske Opera og Det Kgl. Teater. Forstander for Opera-Akademiet.

CASPER SCHREIBER – Direktion
Aarhus Universitet (musikvidenskab), DKDM (direktion), Rimsky-Korsakov Konservatoriet Skt. Petersborg (videregående studier). Har dirigeret alle danske professionelle orkestre. Arbejder også med moderne kompositionsmusik, og ensemble som Oslo Sinfonietta, Athelas Sinfonietta, Figura Ensemble, Esbjerg Ensemble, Aarhus Sinfonietta and Danish Chamber Players.

FRANS RASMUSSEN – Direktion
DKDM (pianist, hørelærepædagog og orkesterdirigent), tidl. docent i direktion på DKDM. Arbejdet med orkestre i næsten hele verden.

GERT MORTENSEN – Slagtøj
DKDM (slagtøj), tidl. solopercussionist i Det Kongelige Kapel, slagtøjsprofessor DKDM.

GIORDANO BELLINCAMPI – Direktion
DKDM (direktion), tidl. basunist i Radioens Big Band og Det Kgl. Kapel. Har dirigeret utallige danske orkestre, været chefdirigent for Sjællands Symfoniorkester, Duisburg Philharmonic, Kristiansand Symfoniorkester og den Jyske Opera. Er pt. chefdirigent for Auckland Symphony Orchestra, New Zealand, samt leder af dirigentuddannelsen på DKDM.

HARALD EIKAAS – Direktion
Harmonika-ensemble – DKDM (direktion, musikpædagog og accordeon), videregående studier Berlin, tidl. generalsekretær i NMF Norge, afdelingsleder for Klassisk Musik Stavanger Universitet.

HENRIK VAGN CHRISTENSEN – Direktion
Musikkonservatorier i Aalborg, Aarhus og København (direktion). Dirigerer mange former og genrer: symfonier, ny musik, opera, operette, musicals og ballet. Har dirigeret Den Kgl. Danske Ballet, New York City Ballet samt ballet og operaorkestre i Finland, Sverige, Norge, Spanien og Marinskij Theater i St. Petersburg, Rusland. Dirigerer også militærorkestre.

JULIA TABAKOVA – Repetitør, Hørelære
Kiev Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium (pianist, repetitør, organist)

JØRGEN FUGLEBÆK – Direktion
Direktion (Royal Academy of Music, London), cand. phil. musikvidenskab Københavns Universitet. Dirigeret utallige orkestre i Danmark og Sverige. Har turneret over det meste af Europa. Leder af DKDMs musiklederuddannelse.

KIM NANDFRED – Direktion Kor og Hørelære
Københavns Universitet (Musikvidenskab), tidl. tenor DR-Radiokammerkoret, kor- og orkesterdirektion hos Jesper Grove Jørgensen, Ole Schmidt og Frans Rasmussen, sangstudier hos John Gutmann og Susanna Eken. Lektor og musiklærer på Sankt Annæ Gymnasium. Dirigent samme sted og i Københavns Domkirke.

LARS MØLLER – Direktion Big Band
Rytmisk Musikkonservatorium (saxofon), BFA-jazz, New School New York, komponiststudier hos Bob Brookmeyer på Rytmisk Musikkonservatorium.

LENNART BLAK JENSEN – Musikkundskab
Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst Hamburg. Tidl. klarinetist i Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Musiksagkyndig i Hjemmeværnet. Dommer ved konkurrencer og stævner i Norge og Sverige.

MAX ARTVED, prof. – Direktion Kammermusik
DKDM (obo), obostudier i Paris og London, solooboist DR Symfoniorkestret, træblæserprofessor (DKDM).

METTE JULIANE CHRISTENSEN – Repetitør og Hørelære
DKDM og Det Jyske Musikkonservatorium (pianist, repetitør og akkompagnetør).

MOGENS ANDRESEN, prof. – Arrangement
Basun (DKDM), basbasunist i Falsterske Fodregiments Musikkorps, Malmö Symfoniorkester og Det Kgl. Kapel. Brass-professor emeritus (DKDM). Arrangør.

MORTEN RYELUND – Direktion
DKDM (violin), direktion hos Frans Rasmussen og Markus Lehtinen, studier ved musikkonservatoriet Skt. Petersborg hos Alexander Polischuk. Arbejdet med de fleste danske symfoniorkestre og i Sverige. Musikalsk leder af DUEN – Det danske Ungdomsensemble (landsholdet for unge strygertalenter).

PETER HARBECK – Direktion
Mag.art i musik fra Århus Universitet, klarinet og musikpædagogik Nordjysk Musikkonservatorium, diplomeksamen i orkesterdirektion (DKDM), tidl. dirigent ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps og dirigent ved Søværnets Tamburkorps´ Brass Band. Tidl. spillet klarinet og saxofon i og på Århus Symfoniorkester, Ålborg Symfoniorkester, Ålborg Teater, Århus Teater, Peder Pedersens Bigband, Klüvers Bigband m.fl. Dommer ved konkurrencer og stævner i Danmark, Norge og Irland.

STEEN FINSEN – Musikkundskab
Københavns Universitet (musikvidenskab, kunst, dans), trompet (DKDM), direktion hos Frans Rasmussen, Henrik Vagn Christensen og Geoffrey Brand. Formand for Danske Orkesterdirigenter og bestyrelsesmedlem i NOMU – Nordisk Orkestermusik Union og MIN – Musik i Norden.

%d bloggers like this: