Dirigent Instituttet
                              udbydes af
                                     Danske

                  Orkesterdirigenter 
                                website

Vores undervisere

CASPER SCHREIBER - Direktion - Aarhus Universitet (musikvidenskab), DKDM (direktion), Rimsky-Korsakov Konservatoriet Skt. Petersborg (videregående studier)
FRANS RASMUSSEN - Direktion - DKDM (pianist, hørelærepædagog og orkesterdirigent), tidl. docent i direktion på DKDM
GIORDANO BELLINCAMPI - Direktion - DKDM (direktion), tidl. basunist i Radioens Big Band og Det Kgl. Kapel
HARALD EIKAAS - Direktion Harmonika-ensemble - DKDM (direktion, musikpædagog og accordeon), videregående studier Berlin, tidl. generalsekretær i NMF Norge, afdelingsleder for Klassisk Musik Stavanger Universitet
HENRIK VAGN CHRISTENSEN - Direktion - Aalborg, Aarhus og København musikkonservatorier (direktion)
JULIA TABAKOVA - Repetitør, Hørelære - Kiev Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium (pianist, repetitør, organist)
JØRGEN FUGLEBÆK - Direktion - Direktion (Royal Academy of Music, London), Cand. phil. musikvidenskab Københavns Universitet, leder af DKDMs musikledelsesfag
KIM NANDFRED - Direktion Kor, Hørelære - Københavns Universitet (Musikvidenskab), tidl. 1. tenor DR-Radiokammerkoret, kor- og orkesterdirektion ved Jesper Grove Jørgensen, Ole Schmidt og Frans Rasmussen, sangstudier ved John Gutmann og Susanna Eken
LARS MØLLER - Direktion Big Band - Saxofon Rytmisk Musikkonservatorium, BFA-jazz, New School New York, komponiststudier ved Bob Brookmeyer på Rytmisk Musikkonservatorium
LENNART BLAK JENSEN - Musikkundskab - tidl. klarinetist i Den Kgl. Livgardes Musikkorps, Musiksagkyndig i Hjemmeværnet, dommer ved Norgesmesterskaber for harmoniorkestre
METTE JULIANE CHRISTENSEN - Repetitør, Hørelære - pianist, repetitør, akkompagnetør fra DKDM og Det Jyske Musikkonservatorium
MORTEN RYELUND - Direktion - DKDM (violin), direktion hos Frans Rasmussen og Markus Lehtinen, studier ved musikkonservatoriet Skt. Petersborg hos Alexander Polischuk
PETER HARBECK - Direktion - Mag.art i musik fra Århus Universitet, klarinet og musikpædagogik Nordjysk Musikkonservatorium, tidl. dirigent ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps og dirigent ved Søværnets Tamburkorps ́ Brass Band
Prof. GERT MORTENSEN - Slagtøj - DKDM (slagtøj), tidl. solopercussionist i Det Kongelige Kapel, slagtøjsprofessor DKDM
Prof. MAX ARTVED - Direktion Kammermusik - obo (DKDM), obostudier i Paris og London, solooboist DR Symfoniorkestret, træblæserprofessor (DKDM)
Prof. MOGENS ANDRESEN - Arrangement - basun (DKDM), basbasunist i Falsterske Fodregiments Musikkorps, Malmö Symfoniorkester og Det Kgl. Kapel, tidl. Brass-professor DKDM, arrangør
STEEN FINSEN - Musikkundskab - Københavns Universitet (musikvidenskab, kunst, dans), DKDM (trompet), direktion hos Frans Rasmussen og Henrik Vagn Christensen
© 2020 Danske Orkesterdirigenter