Dirigent Instituttet udbydes af Danske Orkesterdirigenter - website

Kurser

Kursusinvitationer Kursusstruktur

 

A. Generel beskrivelse

1. Dirigentkurser

Danske Orkesterdirigenter - DO - udbyder via Dirigent Instituttet dirigentkurser til orkesterdirigenter.
Statens Kunstfond under Kulturministeriet støtter Danske Orkesterdirigenters
Uddannelsesprogram for orkesterdirigenter
DOs uddannelsesprogram består af gradvis progressive dirigentkurser, der skal fremme antallet af gode dirigenter, chefdirigenter, vicedirigenter, (gruppe)instruktører hos de ca. 600 orkestre i Danmark, der dirigerer og instruerer symfoniorkestre, harmoniorkeste, Brass Bands, Big Bands, strygeorkestre, kammerensembler, harmonikaorkestre, barokorkestre, renaissanceorkestre, blokfløjteensembler og andre ensembleformer, sammenspilsgrupper og orkestre på musikskoler og gymnasier, skoleorkestre samt jazzbands m.m. Kurserne indholder gradvist vanskeligere elementer inden for slagteknik, instrument- og besætningskendskab, partiturstudier, hørelære, indstuderingsteknik etc.

Kursusstruktur:
- Basiskursus
- 12 dirigentkurser (modul-/niveau-kurser)
- specialkurser
- hertil kan suppleres med nordiske og internationale kurser
Niveau 1-12-kurserne har forskellig sværhedsgrad og derfor er det vigtigt at udfylde tilmeldingsblanket med oplysning om tidligere dirigenterfaring og -uddannelse fx anbefaling fra tidligere kursus eller uddannelse fra organisationer, musikkonservatorium, universitet, kirkemusikskole etc.

Vi anbefaler Basiskurset, også selv om man er afklaret på at ville dirigere, for at få den bedst mulige træning i slagteknik. Vi anbefaler også, at selv om man udelukkende dirigerer én besætningsform fx Brass Band, at man også tager kurser med andre besætningsformer, da det udvikler dirigenten hurtigere end at "køre i samme rille". Samtidigt lærer man at dirigere mere professionelt, mere komplekse partiturer og inddrage mere kunstnerisk form i sin direktion, noget der er anvendeligt på tværs af alle orkesterformer.

Der er i princippet ingen aldersgrænser. På hvert dirigentkursus-niveau udleveres partiturer og kompendier. Alle dirigentkurser afholdes som oftest lørdage kl. 10.00 - 18.00. Organisationer der ønsker et kursus for egne medlemmer, kan vi indgå særskilt aftale med. Ønsker om etablering af skoleorkestre diskuteres mere og mere. Skoleorkestre har en integrerende effekt på den enkelte skole. Der er over 1200 folkeskoler i Danmark. Derfor må der forventes et stærkt stigende behov for uddannede instruktører og dirigenter de næste 5-10 år.

2. Specialkurser

Specialkurser kan anvendes som både grundkurser og videreuddannelse, og som inspiration til videre fordybelse af din direktion. Specialkurser udbydes sideløbende med de grundlæggende niveaukurser.

3. Foredrag, arrangementer, workshops

Under forberedelse

4. Nordiske og internationale kurser

Vi samarbejder med følgende kursusudbydere: a. Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Stavanger Universitet, b. Orchestral Conductors Academy (OCA) og c. Musikhögskolan Ingesund - Karlstads Universitet. Alle de nordiske og internationale kurser gennemgås nederst på denne side.

B. Kursusoversigt

Dirigentlære - grundlæggende

Basiskursus
- Introduktion til dirigentfaget - For interesserede i orkesterdirektion

Dirigentkursus - niveau 1
- Dirigentens rolle og slagteknik

Dirigentkursus - niveau 2
- Dirigenten, indstudering og slagteknik

Dirigentkursus - niveau 3
- Dirigenten, messingblæseinstrumenter og Brass Band

Dirigentkursus - niveau 4
- Dirigenten, træblæseinstrumenter og harmoniorkester

Dirigentlære - fortsættere

Dirigentkursus - niveau 5
- Dirigenten, strygeinstrumenter og strygeorkester

Dirigentkursus - niveau 6
- Dirigenten og kammerorkestret

Dirigentkursus - niveau 7:
- Dirigenten og symfoniorkester

Dirigentkursus - niveau 8:
- dirigenten, unge musikere og skoleorkestret

Dirigentlære - videregående 

Dirigentkursus - niveau 9
- dirigenten og solister

Dirigentkursus - niveau 10
- dirigenten og musikalsk form

Dirigentkursus - niveau 11:           
- dirigenten og moderne musik

Dirigentkursus - niveau 12:
- dirigenten og den sublime kunst

Specialkurser

Big Band kursus
- Specialkursus i Big Band direktion, - besætning og -genrer

Turbo-kursus for erfarne, men ikke uddannede dirigenter
- Specialkursus svarende til Niveau 1, men hvor man selv spiller med

Kordirektionskursus for orkesterdirigenter
- Specialkursus

Dirigenten og slagtøjet
- Specialkursus

Arrangement
- Specialkursus

Dirigentkursus - Musical - Operette - Opera - Teater - Dans - Rock - Jazz
– Specialkursus

Brass Band direktion - fortsættere
- Specialkursus

Harmoniorkester direktion - fortsættere
- Specialkursus

C. Kursusindhold

Her følger en beskrivelse af alle 12 kurser og 6 specialkurser.
Bemærk: Specialkurser og nordiske/internationale kurser findes sidst i denne kursusoversigt:


Dirigentkursus - Basiskursus - Introduktion til dirigentfaget - for interesserede i orkesterdirektion

Dato: Lørdag den 2. juni 2018

Kan du ikke denne kursusdag, men er interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.                      

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Basis

Kursusmål:
Kursusmålet er at give kursisten en vision af dirigentgerningen, træne vigtige dirigentdiscipliner samt hjælpe til med at afklare kursistens talent for at dirigere orkester.

Kursussted: Odense

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere eller få afklaret dirigentrollen
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

Max. deltagere: 10 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktik ved repetitør samt hørelære

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 10.45 Dirigentens opgaver og rolle
10.45 - 11.30 Slagteknik (opvarmning, slagskemaer)
11.30 - 12.00 Partiturets opbygning
12.00 - 12.30 Slagteknik (dynamik, optakt og afslag)
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.25 Slagteknik og forberedelse til repetitør-session
14.30 - 15.15 Direktion m. repetitør
15.15 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.15 Direktion m. repetitør (fortsat)
16.15 - 16.30 Evaluering af praktik
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 1 - Dirigentens rolle og slagteknik

Dato: Ikke fastlagt, men se Turbo-kurset
                                       
Kan du ikke datomæssigt, gerne vil have slagteknikken på plads, eller vil videre med uddannelsen, så tag på Turbo-kurset den 3.3.2018, som er et alternativt Niveau 1-kursus, hvor man selv spiller med (se under Specialkurser).

Du kan også komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. A1

Kursusmål:

 • at gøre kursisten fortrolig med de oftest anvendte slagskemaer samt præparation og afslag
 • at give kursisten praktikmulighed sammen med pianist
 • at lære kursisten at forstå og bearbejde et partitur
 • at give kursisten et overblik over partiturets opbygning
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted:

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Velegnet for dirigenter der er ikke er sikre på slagteknikken, vicedirigenter, assisterende dirigenter, gruppeinstruktører, ikke erfarne dirigenter m.m.

Instruktør: Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktik ved repetitør samt hørelære: Pianist, repetitør Mette Juliane Christensen

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 10.45 Dirigentens opgaver og rolle
10.45 - 11.30 Slagteknik (opvarmning, slagskemaer, dynamik, optakt og afslag)
11.35 - 12.00 Besætningsformer
12.00 - 12.30 Slagteknik (aktive og passive slag, fermater og cæsurer, underdeling)
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.30 Slagteknik og forberedelse til repetitør-session
14.30 - 15.15 Direktion med repetitør
15.15 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.15

Direktion med repetitør (fortsat)

16.15 - 16.30 Evaluering af praktik
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 2 - Dirigenten, indstudering og slagteknik

Dato: Lørdag den 29.9.2018

Kan du ikke den dag, men er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 - 18.00

Kursusnr.: A2

Kursusmål:

 • at træne flere slagskemaer end på niveau 1
 • at træne alle facetter af start, afslag, dynamik, temposkift
 • at træne og dirigere rytmiske øvelser
 • at arbejde med indstuderingsteknik herunder psykologiske og retoriske forhold
 • at dirigere mediumsvære værker
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senerer

Ansøgningsfrist: Oplyses senere, men du kan komme på venteliste

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 1 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova eller dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Praktikensemble: Under aftale

Kursusafgift: 500 kr.

Max. deltagere: 7 aktive

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 10.45 Dirigentens opgaver og rolle
10.45 - 12.00 Slagteknik
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.30 Partiturstudier og forberedelse til praktik
13.30 - 14.30 Praktik med ensemble
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 15.45 Praktik med ensemble (fortsat)
15.45 - 16.30 Evaluering af praktik
16.35 - 17.25

Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning

17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 3
- Dirigenten, messingblæseinstrumenter og Brass Band

Dato: Lørdag november 2018   
           
Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A3

Kursusmål:

 • at lære egenarten af et Brass Band
 • at lære andre messingblæseinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende Brass Band-partituret herunder Bb- og Eb-instrumenter
 • at kende Brass Bandets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et Brass Band
 • at udvikle slagteknik fra niveau 2
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Kongens Lyngby

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 2 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Brass Band

Med mellemrum oprettes et Brass Band-fortsætterkursus, hvor niveau 7 er springbræt.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.25 Slagteknik
11.30 - 12.00 Hvad er et Brass Band - Andre messingblæseinstrumenter
12.00 - 12.30 Forberedelse til praktikorkester/partiturstudier
12.30 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.30 Praktik med Brass Band
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 16.00 Praktik med Brass Band (fortsat)
16.05 - 16.35 Evaluering af praktik
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 4 - Dirigenten, træblæseinstrumenter og harmoniorkester

Dato: Lørdag i februar 2019

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.         

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A4

Kursusmål:

 • at lære egenarten af harmoniorkestret
 • at lære andre træblæseinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende harmoniorkester-partituret (både træ- og messingblæseinstrumenter)
 • at kende harmoniorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et harmoniorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 3
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Aarhus

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 3 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør:
Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band, og Lennart Blak Jensen, tidl. klarinettist Den Kgl. Livgarde.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova.

Praktikorkester: Harmoniorkester

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Med mellemrum oprettes et harmoniorkester-fortsætterkursus, hvor niveau 7 er springbræt.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Slagteknik
11.30 - 12.00 Hvad er et Harmoniorkester - Andre træblæseinstrumenter
12.00 - 12.30 Forberedelse til praktikorkester/partiturstudier
12.30 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.30
Praktik med Harmoniorkester
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 16.00
Praktik med Harmoniorkester (fortsat)
16.05 - 16.35 Evaluering af praktik
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 5 - Dirigenten, strygeinstrumenter og strygeorkester

Dato: Lørdag den 26. maj 2018

Kan du ikke den dag, men er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.           

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A5

Kursusmål:

 • at lære egenarten af strygeorkestret
 • at forstå og anvende strygeorkester-partituret herunder de såkaldte strøg
 • at kende strygeorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et strygeorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 4
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Næstved

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 4 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber, uddannet på DKDM

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova eller dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ.

Praktikorkester: Midtsjællands Kammerorkester (strygeorkester)

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Slagteknik – mere videregående (bl.a. vanskelige fermater med begge hænder)
11.00 - 11.20 Strygeorkesteret – dets karakteristika
11.20 - 11.40 Strøg og andre strygerudtryk
11.40 - 12.15 Partiturstudier, formprincipper og forberedelse til praktik
12.15 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.30 Praktik med strygeorkester
14.30 - 14.50 Kaffepause
14.50 - 15.50 Praktik (fortsat)
15.50 - 16.00 Pause
16.00 - 16.30 Evaluering af praktik
16.30 - 16.40 Andre strygeinstrumenter/barokinstrumenter
16.45 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 6 - Dirigenten og kammerorkestret

Dato: Lørdag 5. maj 2018

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.              

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A6

Kursusmål:

 • at lære egenarten af kammerorkestret
 • at lære andre blæse- og strygeinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende kammerorkester-partituret
 • at kende kammerorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et kammerorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 5
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: DKDM, København

Ansøgningsfrist: 26.4.2018

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Prof. Max Artved, DKDM

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikensemble: DKDM Kammerensemble

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Kammerorkestret og dets karakteristika (strygere, messing- og træblæsere)
11.00 - 11.30 Slagteknik - meget videregående
11.35 - 12.15 Forberedelse til praktik med kammerorkester/partiturstudier
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.15 Praktik med kammerorkester
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.30 Praktik (fortsat)
15.35 - 16.25 Evaluering af praktik
16.30 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 7 - dirigenten og symfoniorkestret

Dato: Lørdag den 1. september 2018

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.                

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A7

Kursusmål:

 • at lære egenarten af symfoniorkestret
 • at lære almindelige og sjældne symfoniorkester-instrumenter at kende
 • at forstå og anvende symfoniorkester-partituret (herunder de mange nøgler)
 • at kende symfoniorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et symfoniorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 6
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: 20.8.2018

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 6 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent og pianist Frans Rasmussen, tidl. docent på DKDM

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova

Praktikorkester: Vejle Symfoniorkester

Med mellemrum oprettes et symfoniorkester-fortsætterkursus, hvor niveau 8 er springbræt.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Hvad er et symfoniorkester?
11.00 - 11.15 Specielle og sjældnere anvendte instrumenter
11.20 - 11.45 Symfoniorkestret, grupper, koncertmestre og deres rolle
11.45 - 12.15 Slagteknik – musikalitet og asymmetriske taktarter
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 13.40 Forberedelse til praktik med symfoniorkester/partiturstudier
13.45 - 14.45 Praktik med symfoniorkester
14.45 - 15.05 Kaffepause
15.05 - 15.50 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
16.00 - 16.40 Evaluering af praktik
16.40 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 8 - dirigenten og ungdomsorkestret

Dato: Lørdag 17. november 2018     

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A8

Kursusmål:

 • at lære at betragte de unge som voksne på de unges præmisser
 • at lære ”ungdoms-psykologi og -pædagogik” i orkesterhøjde
 • at anvende unge-relevant indstuderingsteknik
 • at blive bevidst om unges fordele og ulemper i relation til symfoniorkestermusik
 • at orienteres om velegnet repertoire
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Praktikorkester: SymfUNI - Københavns Universitets Symfoniorkester

Instruktør: Dirigent Morten Ryelund

Kursussted: København

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program

10.30 - 10.40

Skoleorkestre i Danmark - status på udviklingen
10.40 - 10.45 Praktikorkestret - baggrund og erfaringer
10.45 - 11.40 De unge - pædagogik - psykologi - krav - oplæg - debat
11.50 - 12.15 Forberedelse af orkesterpraktik og partiturstudier
12.15 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.15 Praktik med ungdomsorkester
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.45 Praktik (fortsat)
15.55 - 16.40 Evaluering af praktik
16.45 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 9 - dirigenten, orkestret og solister

Dato: Lørdag 2. februar 2019

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A9

Kursusmål:

 • at lære samspillet mellem orkester og solist
 • at kende forholdene vedrørende sangere, blæsere og strygere
 • at arbejde med solist og orkester
 • at understøtte solisten med slagteknik og samtidig være hos orkestret
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 8 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Frans Rasmussen

Sangsolist: Anne-Margrethe Dahl, operasanger, forstander Operaakademiet

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Symfoniorkester

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Samspillet mellem orkester og solist (sanger, blæser, stryger) 
11.40 - 12.00 Introduktion til direktion af orkester og solister
12.00 - 12.30 Forberedelse til praktik med solister og orkester/partiturstudier
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med solister og orkester
14.40 - 15.30 Praktik (fortsat)
15.30 - 15.50 Kaffepause
15.50 - 16.35 Evaluering af praktik
16.40 - 17.25 Stemmetræning samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 10 - dirigenten, orkestret og musikalsk form

Dato: Ca. maj 2019     

Tidspunkt: Kl. 10.00 - 18.00

Kursusnr. A10

Kursusmål:

 • at lære at musicere og forme musikken
 • at beherske slagteknik så den er en musikalsk tjener og ikke blot teknik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 9 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent og pianist Frans Rasmussen, tidl. docent på DKDM

Foredrag: Esther Brobova Lange, uddannet på DKDM og Tjajkovskij Konservatoriet i Moskva.

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Symfoniorkester

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 – 11.30 Få gestikken til at afspejle det visuelle billede af musikken på baggrund af værkstudie
11.40 – 12.30 Forberedelse af praktik med orkester/partiturstudier
12.30 – 13.25 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med symfoniorkester
14.40 – 15.25 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
15.25 – 15.45 Kaffepause
15.45 – 16.35 Evaluering af orkesterpraktik
16.40 – 17.25 Rytmiske opgaver samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 11 - dirigenten, orkestret og moderne musik

Dato: Ca. september 2019    

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A11

Kursusmål:

 • at lære moderne musik, ny kompositionsmusik, 21st Century Music at kende
 • at forstå og træne komplicerede rytmestrukturer
 • at forstå og træne kompliceret tonalitet/atonalitet
 • at beherske vanskelig slagteknik frit
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 10 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber, uddannet på DKDM.

Sted: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Ensemble med speciale i moderne musik.

Partiturstudier: En uge før kurset afholdes med instruktør et videomøde om den moderne musiks partiturer.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Hvad er moderne musiks karakteristika - tonalitet, rytmik, partiturforhold etc.
11.30 - 12.30 Forberedelse til praktik med øveorkester/partiturstudier
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med øveorkester 
14.35 - 15.30 Praktik (fortsat)
15.30 - 15.45 Kaffepause
15.45 - 16.35 Evaluering af orkesterpraktik
16.40 - 17.25 Rytmiske opgaver samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 12 - dirigenten, orkestret og den sublime kunst

Dato: Ca. november 2019     

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. A12

Kursusmål:

 • at lære at se musikken i partituret
 • at læse det enkle i det komplicerede
 • at læse helheden i et værk
 • at musicere delen i lyset af helheden
 • at musicere frit med gestik og mimik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 11 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Michael Schønwandt, DKDM

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Symfoniorkester

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Hvad er sublim kunst – hvad skal man søge i musikken?
11.00 - 11.25 Store værker – hvordan forbereder man disse? 
11.30 - 12.15 Forberedelse af praktik med orkester/partiturstudier
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.15 Praktik med symfoniorkester
14.25 - 15.10 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
15.10 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.10 Evaluering af orkesterpraktik
16.10 - 16.40 Introduktion til andre dirigentkurser og -uddannelser
16.45 - 17.25 Specialopgaver samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning - Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

2. Specialkurser

Big Band kursus - Specialkursus i Big Band–direktion, - besætning og -genrer

Dato: Lørdag 22.9.2018 på Aurehøj Gymnasium v. København

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.30

Kursusnr.: Big

Kursusmål:

 • at gøre dirigenten fortrolig med Big Band-besætningsformen
 • at lære at dirigere Big Band – klassisk versus rytmisk
 • at kende Big Bandets historie og genrer
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Se under dato

Ansøgningsfrist: Først til mølle og 15.9.2018

Optagelseskrav:

 • Erfaring med Big Band direktion
 • Gennemført niveau 3 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Lars Møller, tidl. dir. Aarhus Jazz Orchestra, uddannet saxofonist fra RMK og New School New York

Praktikorkester: Aurehøj Big Band

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.15 Big Bandets historie/genrer, værktøjer vedr. dirigentrollen, teknik, partiturstudier/hørelære m.m. 
11.15 -11.25 Pause
11.25 - 12.40 Værktøjer fortsat og forberedelse til bandpraktik 
12.45 - 13.25 Frokost
13.30 - 17.00 Praktik med Big Band m. pauser
17.00 - 17.10 Pause 
17.10 - 18.00 Feedback på bandpraktik  
18.00 - 18.30 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Turbo-kursus - for erfarne, men ikke uddannede dirigenter
- specialkursus svarende til Niveau 1 (men her spiller du selv med, hvis du har et instrument)

Dato: Lørdag 3.3.2018 på Lyngby-Taarbæk Musikskole, Kgs. Lyngby

Kan du ikke datomæssigt, gerne vil have slagteknikken på plads, eller vil videre med uddannelsen, så tag på Niveau 1-kurset. Turbokurset er et alternativt Niveau 1-kursus, hvor du selv spiller med.

Er du interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.     

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Turbo

Kursusmål:

 • at give instruktører af ensembler og instruktører af sammenspilsgrupper med musikerfaring grundlæggende direktionstræning
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Se under kursusdato

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller instrumentaluddannet
 • Ansøgning
 • Evt. samtale.

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

Praktikorkester: Kursister spiller med evt. suppleret af lille ensemble.

Kursusafgift: 500 kr.

Max. deltagere: 8 aktive

Dette kursus kan efterfølgende give adgang til Niveau 1 eller 2 efter samtale.
 

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 13.00 Introduktion til dirigentfaget, slagteknik og forberedelse til praktik
13.00 - 13.55 Frokost
14.00 - 15.00 Praktik med ensemble 
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.25 Praktik med ensemble (fortsat)
16.35 - 17.25 Evaluering af praktik, fortsat instruktion og slagteknik
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Kommende kurser - Nyheder og annonceringer

Kordirektionskursus for orkesterdirigenter
- specialkursus

Dato: Lørdag 14.4.2018

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Kor

Kursusmål:

 • at blive fortrolig med koret og dets stemmer og partitur
 • at lære og udføre opvarmningsøvelser
 • at arbejde med tekster
 • at anvende stemmegaffel
 • at øve kordirektion
  - med uddrag af værker for kor og orkester bl.a. Bach, Mozart, Händel, Verdi og Gade
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted:

Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135
2500 Valby

Ansøgningsfrist: 4.4.2018


Optagelseskrav:

 • Gennemført niveau 4 eller anden dokumenteret erfaring eller kurser
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Kim Nandfred, kor- og sanglærer på Sankt Annæ. Tidl. sanger i Radiokammerkoret og Ars Nova, dirigerer og indstuderer til daglig med Københavns Drengekor og har stået i spidsen for bl.a. Akademisk Kor og Det Danske Kammerkor.

Max. deltagere: 7 aktive

Praktikkor: Sankt Annæ Kammerkor

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 12.30

Koret - arbejde med kor/stemmer:

 • Korets opbygning - stemmer - partitur - nøgler
 • Sangstilling – ”støtten” - opvarmningsøvelser
 • Slagteknik - forskelle/ligheder med orkesterdirektion
 • Tekstudtale, vokaler, konsonanter
 • Klangdannelse
 • Tonegivning med stemmegaffel/startakkord
  (medbring stemmegaffel til kurset)
 • Indstudering med klaver (støtte stemmer/ taktere)
 • Orkester med kor - særlige forhold
 • Forberedelse til praktik
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 15.00 Arbejde med øvekor og pianist med satseksempler
15.00 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 17.20 Arbejde med øvekor og repetitør med satseksempler
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Kommende kurser - Nyheder og annonceringer

Dirigenten og slagtøjet – lær at spille på 100 slagtøjsinstrumenter!
- specialkursus

Dato:  Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.                   

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Slag

Kursusmål:

 • at blive fortrolig med slagtøjsinstrumenterne både teoretisk og praktisk
 • at lære forholdet at kende mellem slagtøjet og resten af orkestret

Kursussted: DKDM

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • stærk lyst til at dirigere
 • erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • ansøgning
 • gennemført niveau 4 eller lignende erfaringer.

Kursusafgift: 500 kr.

Instruktør: Prof. Gert Mortensen, DKDM

Max. deltagere: 20 (alle aktive)

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Slagtøj 1:
 • Slagtøjsinstrumentgrupper
 • Metal – skind – træ
 • Slagtøjsplacering i orkestret
 • Gennemgang af de enkelte instrumenter
 • Præcision
 • Kølletyper 
11.40 - 12.30

Slagtøj 2:

 • Genrebestemt slagtøj - klassisk, jazz, rock, caribisk, musical, Big Band
 • Slagtøj fra andre dele af verden
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.15

Slagtøj 3:                                                                 

 • Slå verdens bedste stortromme- og bækkenslag!
 • Hvordan kan stortrommen styre orkestrets klang!
14.20 - 15.20

Slagtøj 4:

 • Hvordan instrueres en begynderslagtøjsspiller - eller øvet og meget øvet?
 • Krav til slagtøjsspillerne
 • Slagtøjets noder - klassisk, trommesæt og partitur
 • Slagtøjsværker og workshop
 • Dirigentens indsatser
15.20 - 16.00 Afslutning – Resumé - To do list - Kurser - Nyheder og annonceringer

Arrangement
- specialkursus

Dato: Oplyses senere, men er du interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.                    

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. Arrang

Kursusmål:

 • at forstå principperne for arrangement
 • at lære teori og analyse
 • at træne praktisk arrangement
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted:

Ansøgningsfrist:

Optagelseskrav:

 • Bestået niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Arrangementserfaringer
 • Ansøgning
 • evt. samtale

Instruktør: Prof. Mogens Andresen

Pianist: Oplyses senere

Ensemble: Træblæsere, strygere eller messingblæsere

Max. deltagere: 10 aktive (ingen passive)

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Introduktion til arrangement
11.00 - 11.40 Arrangement – opgaver 1  
11.50 - 12.30 Arrangement – opgaver 2  
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.15 Arrangement – opgaver 3
14.15 - 15.00 Arrangement og ensemble 1
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.00 Arrangement og ensemble 2
16.00 - 16.45 Arrangement resumé
16.50 - 17.30 Prøve/næste niveau og spørgsmål/svar
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

I kurset er inkluderet muligheden for efter kurset, at sende et arrangement til instruktøren. Dette arrangement bliver skriftligt evalueret.


Dirigentkursus – Musical - Operette - Opera - Teater - Dans - Rock - Jazz
- specialkursus

Dato: Oplyses senere, men er du interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusmål:

 • at forstå disse genrers karakteristika
 • at afprøve forskellige elementer genrer og stilarter
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursusnr.: Mus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning - bestået niveau 8 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Kursusafgift: 500 kr.

Instruktør: Dirigent Henrik Vagn Christensen, dirigentuddannet på DKDM.

Praktik: Pianist plus band

Hørelære: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Karakteristika ved musical, operette, opera, teater, dans 
11.40 - 12.15 Særlige udfordringer for dirigenten
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.00 Forberedelse af praktik
14.00 - 15.00 Praktik med øveorkester
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.00 Praktik med øveorkester - fortsat 
16.05 - 16.40 Evaluering af praktik
16.45 - 17.25 Orkester, sang, rytmisk musik, bands - dirigenttips
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Brass Band direktion - fortsættere
- specialkursus

Dato: Oplyses senere            

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Brassfor

Kursusmål:

 • at anvende Brass Band-partituret til formmæssige musikalske løsninger
 • at arbejde med et Brass Bands klangmæssige muligheder og egenart
 • at udvikle slagteknik fra niveau 7
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Brass Band

10.00-10.15 Ankomst - Registrering
10.15-10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30-11.00 Erfaringer fra eget Brass Band - udfordringer og løsninger
11.00 -11.20 Slagteknik med udgangspunkt i kursets partiturer
11.30 -12.00 Partiturstudier - principper og kursets partiturer
12.00 -12.15 Forberedelse til praktikorkester
12.15 -13.10 Frokost
13.15 -14.25 Praktik med Brass Band
14.25 -14.45 Kaffepause
14.45 -15.45 Praktik med Brass Band (fortsat)
15.50 -16.30 Evaluering af praktik
16.35 -17.25 Specialøvelser samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 -18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Harmoniorkester direktion - fortsættere
- specialkursus

Dato: Oplyses senere               

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Harfor

Kursusmål:

 • at anvende harmoniorkester-partituret til formmæssige musikalske løsninger
 • at arbejde med et harmoniorkesters klangmæssige muligheder og egenart
 • at udvikle slagteknik fra niveau 7
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Harmoniorkester

10.00-10.15 Ankomst - Registrering
10.15-10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30-11.00 Erfaringer fra eget Harmoniorkester - udfordringer og løsninger
11.00 -11.20 Slagteknik med udgangspunkt i kursets partiturer
11.30 -12.00 Partiturstudier - principper og kursets partiturer
12.00 -12.15 Forberedelse til praktikorkester
12.15 -13.10 Frokost
13.15 -14.25 Praktik med harmoniorkester
14.25 -14.45 Kaffepause
14.45 -15.45 Praktik med harmoniorkester (fortsat)
15.50 -16.30 Evaluering af praktik
16.35 -17.25 Specialøvelser samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 -18.00

Afslutning - Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Nordiske og internationale kurser

Vi samarbejder med følgende kursusudbydere:

a.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Stavanger Universitet afholder hvert år i august

                               Dirigentuke - Norges største dirigentkurs - 6.-10. august 2018

Yderligere informationer her:

http://musikkorps.no/dirigentuka 

b.

Orchestral Conductors Academy (OCA) - ledet af danske maestros Frans Rasmussen og Martin Åkerwall og international management consultant Claus Møller - afholder

                               International Masterclasses for Orchestral Conductors

I 2017 er 4 weekends planlagt i Bulgarien med professionelt symfoniorkester.

Yderligere oplysninger her:

http://conductorsacademy.com

c.

Musikhögskolan Ingesund - Karlstads Universitet udbyder

                                Kurser (5 weekends pr. år) til nybegynderorkestre

på 3 niveauer ud fra børn og unges alder (1.-12. klassetrin) med fag som fx direktion, dirigentens rolle, øvemetodik, partiturstudier, instrumentkundskab, arrangering, samarbejdsformer, pædagogik, planlægning etc.

- Metodik för blåsorkester på nybörjarnivå

- Metodik för blåsorkester på mellannivå

- Metodik för blåsorkester på högsta nivå

Sidste tilmeldingsfrist 15. april - Nærmere oplysninger: annmari.wangin@mhi.kau.se

https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Det kan anbefales af tage DOs Basiskursus, samt Niveau 1 eller Turbo, og evt. 2 som forberedelse.

© 2017 Danske Orkesterdirigenter