Dirigent Instituttet udbydes af Danske Orkesterdirigenter - website

Kurser

Kursusstruktur

Kursuskalender

 

 

A. Generel beskrivelse

1. Dirigentkurser

Danske Orkesterdirigenter - DO - udbyder via Dirigent Instituttet kurser til orkesterdirigenter.

Statens Kunstfond under Kulturministeriet støtter Danske Orkesterdirigenters

                        Uddannelsesprogram for orkesterdirigenter

Danske Orkesterdirigenters uddannelsesprogram består af gradvis progressive dirigentkurser, der skal fremme antallet af gode dirigenter, vicedirigenter, instruktører hos de ca. 600 orkestre i Danmark, der dirigerer og instruerer symfoniorkestre, harmoniorkeste, Brass Bands, Big Bands, strygeorkestre, kammerensembler, harmonikaorkestre, barokorkestre, renaissanceorkestre, blokfløjteensembler og andre ensembleformer, sammenspilsgrupper og orkestre på musikskoler og gymnasier, skoleorkestre samt jazzbands m.m.

Kurserne indholder gradvist vanskeligere elementer inden for slagteknik, instrument- og besætningskendskab, partiturstudier, hørelære, indstuderingsteknik etc.

Kursusstruktur
- Basiskursus
- 12 dirigentkurser (niveaukurser)
- specialkurser
- nordiske og internationale kurser

De 12 dirigentkurser har stigende sværhedsgrad, og i progressionen ligger at niveauerne bygger på et tidligere trin.

På hvert dirigentkursus-niveau udleveres partiturer og kompendier.

Alle dirigentkurser afholdes som oftest lørdage kl. 10.00 - 18.00

Niveau 1-12-kurserne har forskellig sværhedsgrad og derfor er det vigtigt at udfylde tilmeldingsblanket med oplysning om tidligere dirigenterfaring og -uddannelse fx anbefaling fra tidligere kursus eller uddannelse fra organisationer, musikkonservatorium, universitet, kirkemusikskole etc.

Vi anbefaler Basiskurset, også selv om man er afklaret på at ville dirigere, for at få mest mulig træning i den vigtige disciplin slagteknik.

Vi anbefaler også, at selv om man udelukkende dirigerer en besætningsform fx Brass Band, at man så tager kurser med andre besætninger, da det udvikler dirigenten bedst. Samtidigt lærer man at dirigere mere professionelt, mere komplekse partiturer og inddrage mere kunstnerisk form i sin direktion, noget der er anvendeligt på tværs af alle orkesterformer.

Der er i princippet ingen aldersgrænser.

Organisationer der ønsker et kursus for egne medlemmer, kan vi indgå særskilt aftale med.

Dirigent Instituttets uddannelsesprogram koordineres med nordiske lande.

Ønsker om etablering af skoleorkestre diskuteres mere og mere. Skoleorkestre har en integrerende effekt på den enkelte skole. Der er over 1200 folkeskoler i Danmark. Derfor må der forventes et stærkt stigende behov for uddannede instruktører og dirigenter de næste 5-10 år.

2. Specialkurser

Specialkurser kan anvendes som både grundkurser og videreuddannelse, og som inspiration til videre fordybelse af din direktion.

Specialkurser udbydes sideløbende med de grundlæggende niveaukurser afhængig af vor økonomi.

Efterfølgende uddannelsestilbud under p. 3 og 4 kan også betragtes som specialkurser.

3. Foredrag, arrangementer, workshops

Under forberedelse

4. Nordiske og internationale kurser

Vi samarbejder med følgende kursusudbydere:

a) Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Stavanger Universitet afholder hvert år i august

                               Dirigentuke - Norges største dirigentkurs

Yderligere informationer her:

http://musikkorps.no/dirigentuka 

b) Orchestral Conductors Academy (OCA) - ledet af danske maestros Frans Rasmussen og Martin Åkerwall og international management consultant Claus Møller - afholder

                               International Masterclasses for Orchestral Conductors

I 2017 er 4 weekends planlagt i Bulgarien med professionelt symfoniorkester.

Yderligere oplysninger her:

http://conductorsacademy.com

B. Kursusoversigt

Tema: 1. år – Dirigentlære - grundlæggende

Basiskursus
- Introduktion til dirigentfaget - For interesserede i orkesterdirektion

Dirigentkursus - niveau 1
- Dirigentens rolle og slagteknik

Dirigentkursus - niveau 2
- Dirigenten, indstudering og slagteknik

Dirigentkursus - niveau 3
- Dirigenten, messingblæseinstrumenter og Brass Band

Dirigentkursus - niveau 4
- Dirigenten, træblæseinstrumenter og harmoniorkester

Tema: 2. år – Dirigentlære - fortsættere

Dirigentkursus - niveau 5
- Dirigenten, strygeinstrumenter og strygeorkester

Dirigentkursus - niveau 6
- Dirigenten og kammerorkestret

Dirigentkursus - niveau 7:
- Dirigenten og symfoniorkester

Dirigentkursus - niveau 8:
- dirigenten, unge musikere og skoleorkestret

Tema: 3. år - Dirigentlære - videregående 

Dirigentkursus - niveau 9
- dirigenten og solister

Dirigentkursus - niveau 10
- dirigenten og musikalsk form

Dirigentkursus - niveau 11:           
- dirigenten og moderne musik

Dirigentkursus - niveau 12:
- dirigenten og den sublime kunst

Specialkurser

Big Band kursus
- Specialkursus i Big Band direktion, - besætning og -genrer

Turbo-kursus for erfarne, men ikke uddannede dirigenter
- Specialkursus

Dirigenten og slagtøjet
- Specialkursus

Kordirektionskursus for orkesterdirigenter
- Specialkursus

Arrangement
- Specialkursus

Dirigentkursus - Musical - Operette - Opera - Teater - Dans - Rock - Jazz
– Specialkursus

Brass Band direktion - fortsættere
- Specialkursus

Harmoniorkester direktion - fortsættere
- Specialkursus

C. Kursusindhold

Her følger en beskrivelse af alle kurserne. Bemærk: Specialkurserne findes sidst i denne kursusoversigt


Dirigentkursus - Basiskursus - Introduktion til dirigentfaget - for interesserede i orkesterdirektion

Dato: Lørdag 2.12.2017 -  i VARTOV, Farvergade 27 A, 1463 København K.

eller

Dato: Antagelig marts 2018

Kan du ikke en af disse kursusdage, men er interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.                      

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Basis

Kursusmål:
Kursusmålet er at give kursisten en vision af dirigentgerningen, træne vigtige dirigentdiscipliner samt hjælpe til med at afklare kursistens talent for at dirigere orkester.

Kursussted: VARTOV, Farvergade 27 A, 1463 København K. v. Rådhuspladsen

Ansøgningsfrist: 27.11.2017

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere eller få afklaret dirigentrollen
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

Max. deltagere: 10 aktive

Kursusafgift: 450 kr.

Praktik ved repetitør samt hørelære: Pianist, repetitør Mette Juliane Christensen

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 10.45 Hvorfor dirigere?
10.45 - 11.15 Dirigentens rolle
11.20 - 12.00 Slagteknik - elementær (opvarmning, slagskemaer, dynamik, optakt - start og afslag)
12.00 - 12.55 Frokost
13.00 - 13.45 Slagteknik (præparationsslag, impulser, aktive/passive slag)
13.45 - 14.10 Partiturets opbygning
14.10 - 14.30 Forberedelse til pianist-session
14.30 - 15.15 Direktion m. repetitør
15.15 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.15 Direktion m. repetitør (fortsat)
16.25 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 1 - Dirigentens rolle og slagteknik

Dato: 18.11.2017 - i VARTOV, Farvergade 27 A, 1463 København K.

eller

Dato: 26.5.2018
                                       
Kan du ikke en af disse dage, men er interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. A1

Kursusmål:

 • at gøre kursisten fortrolig med de oftest anvendte slagskemaer samt præparation og afslag
 • at give kursisten praktikmulighed sammen med pianist
 • at lære kursisten at forstå og bearbejde et partitur
 • at give kursisten et overblik over de mest almindelige besætningsformer
 • at træne grundlæggende hørelære for dirigenter
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: VARTOV, Farvergade 27 A, 1463 København K. v. Rådhuspladsen

Ansøgningsfrist: 13.11.2017

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Velegnet for ikke erfarne dirigenter eller dirigenter der er ikke er sikre på slagteknikken, assisterende dirigenter, gruppeinstruktører m.m.

Instruktør: Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 450 kr.

Praktik ved repetitør samt hørelære: Pianist, repetitør Mette Juliane Christensen

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 10.45 Hvorfor dirigere?
10.45 - 11.30 Slagteknik – begyndere (slagskemaer i mange taktarter, underdeling, aktive og passive slag, fermater og cæsurer)
11.35 - 12.00 Partiturstudier - introduktion
12.00 - 12.30 Slagteknik (fortsat)
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.00 Besætningsformer
14.00 - 14.30 Forberedelse til praktik
14.30 - 15.15 Direktion med repetitør
15.15 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.15

Direktion med repetitør (fortsat)

16.15 - 16.30 Praktik-evaluering
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 2 - Dirigenten, indstudering og slagteknik

Dato: Oplyses senere - antagelig forår 2018

Kan du ikke den dag, men er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 - 18.00

Kursusnr.: A2

Kursusmål:

 • at træne flere slagskemaer end på niveau 1
 • at træne alle facetter af start, afslag, dynamik, temposkift
 • at træne og dirigere rytmiske øvelser
 • at arbejde med indstuderingsteknik herunder psykologiske og retoriske forhold
 • at dirigere mediumsvære værker
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: VARTOV, Farvergade 27, 1463 København K. (v. Rådhuspladsen)

Ansøgningsfrist: Oplyses senere, men du kan komme på venteliste

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 1 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova eller dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Praktikkvartet: Strygekvartet fra Sjællands Symfoniorkester - Copenhagen Phil

Kursusafgift: 450 kr.

Max. deltagere: 7 aktive

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Dirigentgerningen?
11.10 - 11.45 Slagteknik
11.45 - 12.30 Partiturstudier - let  videregående
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 13.50 Besætningsformer
13.50 - 14.15 Forberedelse til praktikorkester/slagteknik
14.15 - 15.00 Praktik med ensemble
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.00 Praktik med ensemble (fortsat)
16.05 - 16.35 Praktik-evaluering
16.40 - 17.25

Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning

17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 3
- Dirigenten, messingblæseinstrumenter og Brass Band

Dato: Lørdag 23. september 2017    
           
Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A3

Kursusmål:

 • at lære egenarten af et Brass Band
 • at lære andre messingblæseinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende Brass Band-partituret herunder Bb- og Eb-instrumenter
 • at kende Brass Bandets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et Brass Band
 • at udvikle slagteknik fra niveau 2
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Kongens Lyngby

Ansøgningsfrist: 10.9.2017

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 2 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova eller dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 450 kr.

Praktikorkester: OBG Brass

Med mellemrum oprettes et Brass Band-fortsætterkursus, hvor niveau 7 er springbræt.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.25 Slagteknik (herunder optaktsformer og indsatser)
11.30 - 12.00 Hvad er et Brass Band - Andre messingblæseinstrumenter
12.00 - 12.30 Forberedelse til praktikorkester/partiturstudier
12.30 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.30 Praktik med Brass Band
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 16.00 Praktik med Brass Band (fortsat)
16.05 - 16.35 Evaluering af praktik
16.40 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 4 - Dirigenten, træblæseinstrumenter og harmoniorkester

Dato: Lørdag 11. november 2017

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.         

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A4

Kursusmål:

 • at lære egenarten af harmoniorkestret
 • at lære andre træblæseinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende harmoniorkester-partituret (både træ- og messingblæseinstrumenter)
 • at kende harmoniorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et harmoniorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 3
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Aarhus

Ansøgningsfrist: 1.11.2017

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 3 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør:
Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band, og Lennart Blak Jensen, tidl. klarinettist Den Kgl. Livgarde.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova.

Praktikorkester: Harmoniorkestret TONICA

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 450 kr.

Med mellemrum oprettes et harmoniorkester-fortsætterkursus, hvor niveau 7 er springbræt.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Slagteknik - videregående
11.00 - 11.15 Kaffepause
11.15 - 12.00 Hvad er et harmoniorkester (grupper og koncertmestre) - Andre træblæseinstrumenter
12.00 - 12.30 Forberedelse til praktikorkester/partiturstudier
12.30 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.30
Praktik med harmoniorkester
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 16.00
Praktik med harmoniorkester (fortsat)
   
16.05 - 16.35 Evaluering af praktik
16.40 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 5 - Dirigenten, strygeinstrumenter og strygeorkester

Dato: Lørdag 3. februar 2018

Kan du ikke den dag, men er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.           

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A5

Kursusmål:

 • at lære egenarten af strygeorkestret
 • at forstå og anvende strygeorkester-partituret herunder de såkaldte strøg
 • at kende strygeorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et strygeorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 4
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: 22.1.2018

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 4 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber, uddannet på DKDM

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova eller dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ.

Praktikorkester: Strygeorkester

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 – 11.00 Slagteknik – mere videregående (bl.a. vanskelige fermater med begge hænder)
11.10 – 11.40 Strygeorkesteret – dets karakteristika
11.40 – 12.00 Strøg og andre strygeudtryk
12.00 – 12.30 Partiturstudier, formprincipper og forberedelse til praktik
12.30 – 13.25 Frokost
13.30 – 14.30 Praktik med strygeorkester
14.40 - 15.30 Praktik (fortsat)
15.30 – 15.45 Kaffepause
15.45 - 16.30 Evaluering af praktik
16.30 - 16.40 Andre strygeinstrumenter/barokinstrumenter
16.45 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 6 - Dirigenten og kammerorkestret

Dato: Lørdag 5. maj 2018

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.              

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A6

Kursusmål:

 • at lære egenarten af kammerorkestret
 • at lære andre blæse- og strygeinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende kammerorkester-partituret
 • at kende kammerorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et kammerorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 5
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: DKDM, København

Ansøgningsfrist: 26.4.2018

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Prof. Max Artved, DKDM

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: DKDM Kammerensemble

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Kammerorkestret og dets karakteristika (strygere, messing- og træblæsere)
11.00 - 11.30 Slagteknik - meget videregående
11.35 - 12.15 Forberedelse til praktik med kammerorkester/partiturstudier
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.15 Praktik med kammerorkester
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.30 Praktik (fortsat)
15.35 - 16.25 Evaluering af praktik
16.30 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 7 - dirigenten og symfoniorkestret

Dato: Lørdag den 1. september 2018

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.                

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A7

Kursusmål:

 • at lære egenarten af symfoniorkestret
 • at lære almindelige og sjældne symfoniorkester-instrumenter at kende
 • at forstå og anvende symfoniorkester-partituret (herunder de mange nøgler)
 • at kende symfoniorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et symfoniorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 6
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: 20.8.2018

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 6 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent og pianist Frans Rasmussen, tidl. docent på DKDM

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Hørelære: Pianist, organist, repetitør Julia Tabakova

Praktikorkester: Vejle Symfoniorkester

Med mellemrum oprettes et symfoniorkester-fortsætterkursus, hvor niveau 8 er springbræt.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Hvad er et symfoniorkester?
11.00 - 11.15 Specielle og sjældnere anvendte instrumenter
11.20 - 11.45 Symfoniorkestret, grupper, koncertmestre og deres rolle
11.45 - 12.15 Slagteknik – musikalitet og asymmetriske taktarter
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 13.40 Forberedelse til praktik med symfoniorkester/partiturstudier
13.45 - 14.45 Praktik med symfoniorkester
14.45 - 15.05 Kaffepause
15.05 - 15.50 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
16.00 - 16.40 Evaluering af praktik
16.40 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 8 - dirigenten og ungdomsorkestret

Dato: Ca. november 2018

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.         

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A8

Kursusmål:

 • at lære at betragte de unge som voksne på de unges præmisser
 • at lære ”ungdoms-psykologi og -pædagogik” i orkesterhøjde
 • at anvende unge-relevant indstuderingsteknik
 • at blive bevidst om unges fordele og ulemper i relation til symfoniorkestermusik
 • at orienteres om velegnet repertoire
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Praktikorkester: Ungdomssymfoniorkester

Instruktør:

Kursussted:

Ansøgningsfrist:

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Ungdomssymfoniorkester

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program

10.30 - 10.40

Skoleorkestre i Danmark - status på udviklingen
10.40 - 10.55 Praktikorkestret - baggrund og erfaringer
10.55 - 11.40 De unge - pædagogik - psykologi - krav - oplæg - debat
11.50 - 12.15 Forberedelse af orkesterpraktik og partiturstudier
12.15 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.15 Praktik med ungdomsorkester
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.45 Praktik (fortsat)
15.55 - 16.40 Evaluering af praktik
16.45 - 17.25 Hørelære samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 9 - dirigenten, orkestret og solister

Dato: Lørdag 2. februar 2019

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A9

Kursusmål:

 • at lære samspillet mellem orkester og solist
 • at kende forholdene vedrørende sangere, blæsere og strygere
 • at arbejde med solist og orkester
 • at understøtte solisten med slagteknik og samtidig være hos orkestret
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 8 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Frans Rasmussen

Sangsolist: Anne-Margrethe Dahl, operasanger, forstander Operaakademiet

Max. deltagere: 7 aktive
Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Symfoniorkester

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Samspillet mellem orkester og solist (sanger, blæser, stryger) 
11.40 - 12.00 Introduktion til direktion af orkester og solister
12.00 - 12.30 Forberedelse til praktik med solister og orkester/partiturstudier
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med solister og orkester
14.40 - 15.30 Praktik (fortsat)
15.30 - 15.50 Kaffepause
15.50 - 16.35 Evaluering af praktik
16.40 - 17.25 Stemmetræning samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 10 - dirigenten, orkestret og musikalsk form

Dato: Ca. maj 2019     

Tidspunkt: Kl. 10.00 - 18.00

Kursusnr. A10

Kursusmål:

 • at lære at musicere og forme musikken
 • at beherske slagteknik så den er en musikalsk tjener og ikke blot teknik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 9 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent og pianist Frans Rasmussen, tidl. docent på DKDM

Foredrag: Esther Brobova Lange, uddannet på DKDM og Tjajkovskij Konservatoriet i Moskva.

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Symfoniorkester

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 – 11.30 Få gestikken til at afspejle det visuelle billede af musikken på baggrund af værkstudie
11.40 – 12.30 Forberedelse af praktik med orkester/partiturstudier
12.30 – 13.25 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med symfoniorkester
14.40 – 15.25 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
15.25 – 15.45 Kaffepause
15.45 – 16.35 Evaluering af orkesterpraktik
16.40 – 17.25 Rytmiske opgaver samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 11 - dirigenten, orkestret og moderne musik

Dato: Ca. september 2019    

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A11

Kursusmål:

 • at lære moderne musik, ny kompositionsmusik, 21st Century Music at kende
 • at forstå og træne komplicerede rytmestrukturer
 • at forstå og træne kompliceret tonalitet/atonalitet
 • at beherske vanskelig slagteknik frit
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 10 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber, uddannet på DKDM.

Sted: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Ensemble med speciale i moderne musik.

Partiturstudier: En uge før kurset afholdes med instruktør et videomøde om den moderne musiks partiturer.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Hvad er moderne musiks karakteristika - tonalitet, rytmik, partiturforhold etc.
11.30 - 12.30 Forberedelse til praktik med øveorkester/partiturstudier
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med øveorkester 
14.35 - 15.30 Praktik (fortsat)
15.30 - 15.45 Kaffepause
15.45 - 16.35 Evaluering af orkesterpraktik
16.40 - 17.25 Rytmiske opgaver samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Dirigentkursus - niveau 12 - dirigenten, orkestret og den sublime kunst

Dato: Ca. november 2019     

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. A12

Kursusmål:

 • at lære at se musikken i partituret
 • at læse det enkle i det komplicerede
 • at læse helheden i et værk
 • at musicere delen i lyset af helheden
 • at musicere frit med gestik og mimik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 11 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Michael Schønwandt, DKDM

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: DKDM Symfoniorkester

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Hvad er sublim kunst – hvad skal man søge i musikken?
11.00 - 11.25 Store værker – hvordan forbereder man disse? 
11.30 - 12.15 Forberedelse af praktik med orkester/partiturstudier
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.15 Praktik med symfoniorkester
14.25 - 15.10 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
15.10 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.10 Evaluering af orkesterpraktik
16.10 - 16.40 Introduktion til andre dirigentkurser og -uddannelser
16.45 - 17.25 Specialopgaver samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning - Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

2. Specialkurser

Big Band kursus - Specialkursus i Big Band–direktion, - besætning og -genrer

Dato: Lørdag 28.10.2017 på Det Jyske Musikkonservatorium (i Musikhuset Aarhus)

eller

Lørdag 22.9.2018 på Aurehøj Gymnasium v. København

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.30

Kursusnr.: Big

Kursusmål:

 • at gøre dirigenten fortrolig med Big Band-besætningsformen
 • at lære at dirigere Big Band – klassisk versus rytmisk
 • at kende Big Bandets historie og genrer
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Se under dato

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Erfaring med Big Band direktion
 • Gennemført niveau 3 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Lars Møller, tidl. dir. Aarhus Jazz Orchestra, uddannet saxofonist fra RMK og New School New York

Praktikorkester: Jysk Talent Big Band

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 450 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.15 Big Bandets historie/genrer, værktøjer vedr. dirigentrollen, teknik, partiturstudier/hørelære m.m. 
11.15 -11.25 Pause
11.25 - 12.40 Værktøjer fortsat og forberedelse til bandpraktik 
12.45 - 13.25 Frokost
13.30 - 17.00 Praktik med Big Band m. pauser
17.00 - 17.10 Pause 
17.10 - 18.00 Feedback på bandpraktik  
18.00 - 18.30 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Turbo-kursus - for erfarne, men ikke uddannede dirigenter - Specialkursus

Dato: Lørdag 7.10.2017 på Horsens Musikskole

eller

Lørdag 3.3.2018                 

eller

Lørdag 29.9.2018

Kan du ikke en af disse kursusdage, men er interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.     

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Turbo

Kursusmål:

 • at give instruktører af ensembler og instruktører af sammenspilsgrupper med musikerfaring grundlæggende direktionstræning
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Se under kursusdato

Ansøgningsfrist: 25.9.2017

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller instrumentaluddannet
 • Ansøgning
 • Evt. samtale.

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

Praktikorkester: Mindre ensemble plus kursister spiller med.

Kursusafgift: 450 kr.

Max. deltagere: 8 aktive

Dette kursus forventes efterfølgende at give adgang til Basiskursus, niveau 1, 2 eller 3 efter samtale.
 

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 13.00 Introduktion til dirigentfaget, slagteknik og forberedelse til praktik
13.00 - 13.55 Frokost
14.00 - 15.00 Praktik med ensemble 
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.25 Praktik med ensemble (fortsat)
16.35 - 17.25 Evaluering af praktik, fortsat instruktion og slagteknik
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Kommende kurser - Nyheder og annonceringer

Dirigenten og slagtøjet – lær at spille på 100 slagtøjsinstrumenter!

Dato:  Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.                   

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Slag

Kursusmål:

 • at blive fortrolig med slagtøjsinstrumenterne både teoretisk og praktisk
 • at lære forholdet at kende mellem slagtøjet og resten af orkestret

Kursussted: DKDM

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • stærk lyst til at dirigere
 • erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • ansøgning
 • gennemført niveau 4 eller lignende erfaringer.

Kursusafgift: 500 kr.

Instruktør: Prof. Gert Mortensen, DKDM

Max. deltagere: 20 (alle aktive)

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Slagtøj 1:
 • Slagtøjsinstrumentgrupper
 • Metal – skind – træ
 • Slagtøjsplacering i orkestret
 • Gennemgang af de enkelte instrumenter
 • Præcision
 • Kølletyper 
11.40 - 12.30

Slagtøj 2:

 • Genrebestemt slagtøj - klassisk, jazz, rock, caribisk, musical, Big Band
 • Slagtøj fra andre dele af verden
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.15

Slagtøj 3:                                                                 

 • Slå verdens bedste stortromme- og bækkenslag!
 • Hvordan kan stortrommen styre orkestrets klang!
14.20 - 15.20

Slagtøj 4:

 • Hvordan instrueres en begynderslagtøjsspiller - eller øvet og meget øvet?
 • Krav til slagtøjsspillerne
 • Slagtøjets noder - klassisk, trommesæt og partitur
 • Slagtøjsværker og workshop
 • Dirigentens indsatser
15.20 - 16.00 Afslutning – Resumé - To do list - Kurser - Nyheder og annonceringer

Kordirektionskursus for orkesterdirigenter - specialkursus

Dato: Lørdag 14.4.2018

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Kor

Kursusmål:

 • at blive fortrolig med koret og dets stemmer, partitur
 • at lære og udføre opvarmningsøvelser
 • at arbejde med tekster
 • at anvende stemmegaffel
 • at øve kordirektion
  - med uddrag af værker for kor og orkester bl.a. Bach, Mozart, Händel, Verdi og Gade
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted:

Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135
2500 Valby
 

Ansøgningsfrist: 4.4.2018

Optagelseskrav:

 • Gennemført niveau 5 eller anden dokumenteret erfaring eller kurser
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Kim Nandfred, kor- og sanglærer på Sankt Annæ, tidl. medlem af Radiokammerkoret.

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikkor: Sankt Annæ Kammerkor
 

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 12.30

Koret - arbejde med kor/stemmer:

 • Korets opbygning - stemmer - partitur - nøgler
 • Sangstilling – ”støtten” - opvarmningsøvelser
 • Slagteknik - forskelle/ligheder med orkesterdirektion
 • Tekstudtale, vokaler, konsonanter
 • Klangdannelse
 • Tonegivning med stemmegaffel/startakkord
 • Indstudering med klaver (støtte stemmer/taktere)
 • Orkester med kor - særlige forhold
 • Forberedelse til praktik
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 15.00 Arbejde med øvekor og pianist med satseksempler
15.00 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 17.20 Arbejde med øvekor og pianist med satseksempler
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Kommende kurser - Nyheder og annonceringer

Arrangement – specialkursus

Dato: Oplyses senere, men er du interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.                    

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. Arrang

Kursusmål:

 • at forstå principperne for arrangement
 • at lære teori og analyse
 • at træne praktisk arrangement
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted:

Ansøgningsfrist:

Optagelseskrav:

 • Bestået niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Arrangementserfaringer
 • Ansøgning
 • evt. samtale

Instruktør: Prof. Mogens Andresen

Pianist: Oplyses senere

Ensemble: Træblæsere, strygere eller messingblæsere

Max. deltagere: 10 aktive (ingen passive)

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.00 Introduktion til arrangement
11.00 - 11.40 Arrangement – opgaver 1  
11.50 - 12.30 Arrangement – opgaver 2  
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.15 Arrangement – opgaver 3
14.15 - 15.00 Arrangement og ensemble 1
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.00 Arrangement og ensemble 2
16.00 - 16.45 Arrangement resumé
16.50 - 17.30 Prøve/næste niveau og spørgsmål/svar
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

I kurset er inkluderet muligheden for efter kurset, at sende et arrangement til instruktøren. Dette arrangement bliver skriftligt evalueret.


Dirigentkursus – Musical - Operette - Opera - Teater - Dans - Rock - Jazz -specialkursus

Dato: Oplyses senere, men er du interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusmål:

 • at forstå disse genrers karakteristika
 • at afprøve forskellige elementer genrer og stilarter
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursusnr.: Mus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning - bestået niveau 8 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Kursusafgift: 500 kr.

Instruktør: Dirigent Henrik Vagn Christensen, dirigentuddannet på DKDM.

Praktik: Pianist plus band

Hørelære: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Registrering
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30 - 11.30 Karakteristika ved musical, operette, opera, teater, dans 
11.40 - 12.15 Særlige udfordringer for dirigenten
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.00 Forberedelse af praktik
14.00 - 15.00 Praktik med øveorkester
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.00 Praktik med øveorkester - fortsat 
16.05 - 16.40 Evaluering af praktik
16.45 - 17.25 Orkester, sang, rytmisk musik, bands - dirigenttips
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

 

Brass Band direktion - fortsættere - Specialkursus

Dato: Oplyses senere            

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Brassfor

Kursusmål:

 • at anvende Brass Band-partituret til formmæssige musikalske løsninger
 • at arbejde med et Brass Bands klangmæssige muligheder og egenart
 • at udvikle slagteknik fra niveau 7
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Brass Band

10.00-10.15 Ankomst - Registrering
10.15-10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30-11.00 Erfaringer fra eget Brass Band - udfordringer og løsninger
11.00 -11.20 Slagteknik med udgangspunkt i kursets partiturer
11.30 -12.00 Partiturstudier - principper og kursets partiturer
12.00 -12.15 Forberedelse til praktikorkester
12.15 -13.10 Frokost
13.15 -14.25 Praktik med Brass Band
14.25 -14.45 Kaffepause
14.45 -15.45 Praktik med Brass Band (fortsat)
15.50 -16.30 Evaluering af praktik
16.35 -17.25 Specialøvelser samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 -18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

 

Harmoniorkester direktion - fortsættere - specialkursus

Dato: Oplyses senere               

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Harfor

Kursusmål:

 • at anvende harmoniorkester-partituret til formmæssige musikalske løsninger
 • at arbejde med et harmoniorkesters klangmæssige muligheder og egenart
 • at udvikle slagteknik fra niveau 7
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Harmoniorkester

10.00-10.15 Ankomst - Registrering
10.15-10.30 Velkomst - Præsentation - Dagens program
10.30-11.00 Erfaringer fra eget Harmoniorkester - udfordringer og løsninger
11.00 -11.20 Slagteknik med udgangspunkt i kursets partiturer
11.30 -12.00 Partiturstudier - principper og kursets partiturer
12.00 -12.15 Forberedelse til praktikorkester
12.15 -13.10 Frokost
13.15 -14.25 Praktik med harmoniorkester
14.25 -14.45 Kaffepause
14.45 -15.45 Praktik med harmoniorkester (fortsat)
15.50 -16.30 Evaluering af praktik
16.35 -17.25 Specialøvelser samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 -18.00 Afslutning - Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer
© 2017 Danske Orkesterdirigenter