Dirigent Instituttet
                              udbydes af
                                     Danske

                  Orkesterdirigenter 
                                website

Kurser

Kursusinvitationer Kursusstruktur

 

 

A. Generel beskrivelse

1. Dirigentkurser - samlet uddannelse med progression - moduler i eget tempo

Danske Orkesterdirigenter, DO, udbyder via Dirigent Instituttet dirigentkurser til orkesterdirigenter. Kulturministeriets Statens Kunstfond støtter Danske Orkesterdirigenters Uddannelsesprogram for orkesterdirigenter.

Uddannelsesprogram for orkesterdirigenter
DOs uddannelsesprogram består af gradvist progressive dirigentkurser (moduler), der skal uddanne gode dirigenter, chefdirigenter, vicedirigenter, instruktører, gruppeinstruktører i de over 600 orkestre i Danmark, der dirigerer og instruerer symfoniorkestre, harmoniorkestre, Brass Bands, Big Bands, strygeorkestre, kammerensembler, harmonika-ensembler, barokorkestre, renaissanceorkestre, guitar- og mandolinorkestre, blokfløjte-ensembler og andre ensembleformer, sammenspilsgrupper og orkestre i spejderorganisationer, på musikskoler og gymnasier, skoleorkestre samt jazzbands m.m. Kurserne indholder gradvist vanskeligere elementer inden for slagteknik, instrument- og besætningskendskab, partiturstudier, hørelære, indstuderingsteknik etc.

Hvem kan deltage? - Unge dirigenter - Livserfarne - alle er velkommen
Kurserne henvender sig til dirigenter og musikere fra amatørorkestre og semi-professionelle orkestre, professionelle musikere, musikpædagoger, musiklærere i grundskolen og på gymnasier, dirigentspirer, komponister m.v. Og der er i princippet ingen aldersgrænser - blot kom.

Kursusstruktur
- Basiskursus
- 12 dirigentkurser (modul-/niveau-kurser)
- Specialkurser
Niveau 1-12-kurserne har stigende sværhedsgrad. Derfor er det vigtigt at udfylde tilmeldingsblanketten med oplysning om tidligere dirigenterfaring og -uddannelse fx uddannelse fra organisationer, musikkonservatorium, universitet, kirkemusikskole etc. Så kan du indplaceres bedst muligt og evt. få merit. Kursusstrukturen gør det muligt at tage uddannelsen i det tempo, du har tid. Alle kurser afsluttes med kursusbevis.

Slagteknik meget vigtigt
Vi anbefaler stærkt Basiskurset og Niveau-1, -2 og -3-kurserne. Disse kurser er meget lærerige på det slagtekniske område. Det gælder som dirigent og instruktør at få mest mulig undervisning i dette fag. Kurserne er også velegnede til genopfriskning.

Lær at musicere - bliv en "bred" dirigent
*DOs dirigentuddannelse udvikler "brede" dirigenter. Direktion er et fag med mange facetter. Bredden sikres ved i takt med vanskeligere niveauer, at kursisten arbejder med både messing- og træblæsere, strygere etc. Det gavner også de dirigenter, der i det daglige udelukkende dirigerer én besætningsform. Samtidigt lærer man at dirigere mere professionelt, mere komplekse partiturer og inddrage mere kunstnerisk form i sin direktion, noget der er gavnligt på tværs af alle orkesterbesætningsformer. På hvert dirigentkursus/niveau udleveres partiturer og kompendier. Alle dirigentkurser afholdes som intensive 1-dags-kurser.

Dirigent for skoleorkester?
Der arbejdes nu på at etablere skoleorkestre i Danmark. Skoleorkestre har en integrerende effekt på den enkelte skole på tværs af klasser og klassetrin. Der er over 1200 folkeskoler i Danmark. Derfor forventes et stigende behov for uddannede instruktører og dirigenter de kommende år. Uddannelsen til skoleorkester-dirigent er ligetil: Blot start med Basiskursus, og derefter tag kurserne Niveau 1-6. Så er du godt rustet. Videreuddannelse kan enten opnås ved at tage vores højere kursusniveauer fra nummer 7 og frem, eller på kurser i Sverige .

Antal kurser
Behovet for kurser er størst på de første niveauer, mindre på mellemniveauer, og mindst på de højeste niveauer. Så kurserne udbydes i en balance mellem de penge vi har til rådighed, mulige undervisningsmåneder på året, og førnævnte behov. Organisationer der ønsker et kursus for egne medlemmer, kan vi indgå særskilt aftale med.

2. Specialkurser - for dig der vil fordybe dig, eller blive mere all-round

Specialkurser kan anvendes som både grundkurser og videreuddannelse, og som inspiration til videre fordybelse af din direktion. Specialkurser udbydes sideløbende med de grundlæggende niveaukurser.

3. Foredrag, arrangementer, workshops - få baggrundsviden og perspektiv

Under forberedelse.

4. Nordiske og internationale kurser

Vi samarbejder med følgende kursusudbydere:
a. Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Stavanger Universitet
b. Orchestral Conductors Academy (OCA)

c. Musikhögskolan Ingesund - Karlstads Universitet.
Alle de nordiske og internationale kurser uddybes nederst på denne side.

B. Kursusoversigt

Basiskursus
- Introduktion til dirigentfaget - afklaring af dirigentens rolle - nybegyndere

Dirigentlære - 1. del - grundlæggende

Dirigentkursus - niveau 1
- Dirigentens rolle og slagteknik - begyndere

Dirigentkursus - niveau 2
- Slagteknik og det lille ensemble - let øvede

Dirigentkursus - niveau 3
- Slagteknik og det mellemstore ensemble - øvede

Dirigentkursus - niveau 4
- Dirigenten, messingblæseinstrumenter og Brass Band - øvede

Dirigentlære - 2. del - fortsættere

Dirigentkursus - niveau 5
- Dirigenten, træblæseinstrumenter og harmoniorkester

Dirigentkursus - niveau 6
- Dirigenten, strygeinstrumenter og strygeorkester

Dirigentkursus - niveau 7
- Dirigenten og kammerorkestret

Dirigentkursus - niveau 8:
- Dirigenten og symfoniorkester

Dirigentlære - 3. del - viderekomne

Dirigentkursus - niveau 9:
- Dirigenten, orkestret og de unge

Dirigentkursus - niveau 10
- Dirigenten, orkestret og solisten

Dirigentkursus - niveau 11
- Dirigenten og musikalsk form

Dirigentkursus - niveau 12:
- Dirigenten og den sublime kunst

Specialkurser

Big Band kursus
- Specialkursus i Big Band direktion, - besætning og -genrer

Turbo-kursus for erfarne, men ikke uddannede dirigenter
- Specialkursus svarende til Niveau 1, men hvor man selv spiller med

Kordirektionskursus for orkesterdirigenter
- Specialkursus

Dirigenten og slagtøjet
- Specialkursus

Arrangement
- Specialkursus

Dirigentkursus - Musical og Filmmusik
– Specialkursus

Brass Band direktion - fortsættere
- Specialkursus

Harmoniorkester direktion - fortsættere
- Specialkursus

Harmonika-ensemble direktion
- Specialkursus

Dirigenten og moderne musik
- Specialkursus

C. Kursusindhold

Her følger en beskrivelse af alle 12 kurser og 6 specialkurser.
Bemærk: Specialkurser og nordiske/internationale kurser findes sidst i denne kursusoversigt:


Dirigentkursus - Basiskursus - Introduktion til dirigentfaget - for interesserede i orkesterdirektion - nybegyndere

Dato: 14.11.2020 (København) + 6.2.2021 (Odense)

Kan du ikke disse kursusdage, men er interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail herom med kursusnr. i emnerubrik.                      

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Basis

Kursusmål:
Kursusmålet er at give kursisten en vision af dirigentgerningen, træne vigtige dirigentdiscipliner samt hjælpe til med at afklare kursistens talent for at dirigere orkester.

Kursussted: Odense eller København

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere eller få afklaret dirigentrollen
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Instruktør:

Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band eller
Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktik ved repetitør samt hørelære

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 10.45 Dirigentens opgaver og rolle - Hvorfor dirigerer vi?
10.45 - 11.30 Slagteknik (opvarmning, slagskemaer)
11.30 - 12.10 Partiturstudier: Partituroversigt
12.10 - 12.45 Slagteknik (dynamik, optakt og afslag)
12.45 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.25 Slagteknik og forberedelse til repetitør-session
14.30 - 15.15 Direktion m. repetitør
15.15 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.15 Direktion m. repetitør (fortsat)
16.15 - 16.30 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 1 - Dirigentens rolle og slagteknik

Dato: Lørdag 18. april 2020 (Odense) + 10. april 2021 (Odense)
                                     
Du kan også komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. A1

Kursusmål:

 • at gøre kursisten fortrolig med de oftest anvendte slagskemaer samt præparation og afslag
 • at give kursisten praktikmulighed sammen med pianist
 • at lære kursisten at forstå og bearbejde et partitur
 • at give kursisten et overblik over partiturets opbygning
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Odense

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Lidt praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Velegnet for dirigenter der er ikke er sikre på slagteknikken, vicedirigenter, assisterende dirigenter, gruppeinstruktører, ikke erfarne dirigenter m.m.

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London eller
Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktik ved repetitør samt hørelære: Pianist, repetitør, organist Julia Tabakova

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 10.45 Dirigentens opgaver og rolle
10.45 - 11.30 Slagteknik (opvarmning, slagskemaer, dynamik, optakt og afslag)
11.35 - 12.00 Partiturstudier: Besætningsformer
12.00 - 12.30 Slagteknik - fortsat
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.30 Slagteknik og forberedelse til repetitør-session
14.30 - 15.15 Direktion med repetitør
15.15 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.15

Direktion med repetitør (fortsat)

16.15 - 16.30 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 2 - Dirigenten, slagteknik og det lille ensemble

Dato: Lørdag 12. september 2020

Kan du ikke den dag, men er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 - 18.00

Kursusnr.: A2

Kurset er velegnet for dirigenter, der har dirigeret i flere år, dirigenter der ikke fået undervisning i længere tid, eller dirigenter, der har dirigeret nogen tid, men godt vil træne på et lille ensemble, før der tages livtag med det større orkester, dirigenter der ikke er sikre på slagteknikken, for vicedirigenter, gruppeinstruktører, assisterende dirigenter m.m.

Kursusmål:

 • at træne flere slagskemaer end på niveau 1
 • at træne alle facetter af start, afslag, dynamik, optakter
 • at træne og dirigere rytmiske øvelser
 • at arbejde med indstuderingsteknik herunder psykologiske og retoriske forhold
 • at dirigere mediumsvære værker
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: København

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Nogen praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 1 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Praktikensemble: Under planlægning

Kursusafgift: 500 kr.

Max. deltagere: 7 aktive

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 10.45 Dirigentens opgaver og rolle
10.45 - 12.00 Slagteknik
12.00 - 12.30 Partiturstudier: Indstudering
12.30 - 12.45 Forberedelse til orkesterpraktik
12.45 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med ensemble
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 15.45 Praktik med ensemble (fortsat)
15.45 - 16.30 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25

Hørelære samt personlig rådgivning

17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

__________________________________________________________________________________

Dirigentkursus - niveau 3 - Dirigenten, slagteknik og det mellemstore ensemble

Dato: 23.1.2021

Kan du ikke den dag, men er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 - 18.00

Kursusnr.: A3

Kurset er velegnet for dirigenter, der har dirigeret i flere år, dirigenter der ikke fået undervisning i længere tid, eller dirigenter, der har dirigeret nogen tid, men godt vil træne på et mellemstort ensemble, før der tages livtag med det store orkester, dirigenter der ikke er sikre på slagteknikken, for vicedirigenter, gruppeinstruktører, assisterende dirigenter m.m.

Kursusmål:

 • at træne flere slagskemaer end på niveau 2
 • at træne alle facetter af start, afslag, dynamik, temposkift, fermater og cæsurer, underdeling
 • at træne og dirigere rytmiske øvelser
 • at arbejde med indstuderingsteknik herunder psykologiske og retoriske forhold
 • at dirigere mediumsvære værker
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: København

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Nogle års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 2 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber

Hørelære: Pianist, repetitør, organist Julia Tabakova

Praktikensemble:

Kursusafgift: 500 kr.

Max. deltagere: 7 aktive

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 10.45 Dirigentens rolle - nutidens dirigent - amatører og professionelle
10.45 - 12.15 Slagteknik
12.15 - 12.30 Partiturstudier: Musikudtryk
12.30 - 12.45 Forberedelse til orkesterpraktik
12.45 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med ensemble
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 15.45 Praktik med ensemble (fortsat)
15.45 - 16.30 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25

Hørelære samt personlig rådgivning

17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 4 - Dirigenten, messingblæsere og Brass Band

Dato: Lørdag 29.2.2020
           
Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Dette kursus gør dig fortrolig med messingblæseinstrumenterne og deres egenart. Kendskab til hertil, deres spil og klang er afgørende for fx symfoniorkesterdirigenter, men også for dirigenter der beskæftiger sig med træblæinstrumenter er denne viden guld værd.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A4

Kursusmål:

 • at lære egenarten af et Brass Band
 • at lære andre messingblæseinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende Brass Band-partituret herunder Bb- og Eb-instrumenter
 • at kende Brass Bandets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et Brass Band
 • at udvikle slagteknik fra niveau 3
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: København (Valby)

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 2 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band.

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Christianshavns Brass Band

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.30 Slagteknik - alle teknikker
11.35 - 12.00 Partiturstudier: Hvad er et Brass Band?
12.00 - 12.30 Forberedelse til orkesterpraktik
12.30 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.30 Praktik med Brass Band
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 16.00 Praktik med Brass Band (fortsat)
16.05 - 16.35 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 5 - Dirigenten, træblæseinstrumenter og harmoniorkester

Dato: 16. maj 2020

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.      

Dette kursus gør dig fortrolig med blæseinstrumenterne og deres egenart. Kendskab til blæsernes spil og klang er afgørende for symfoniorkesterdirigenter, men også for dirigenter der fx beskæftiger sig messingblæseinstrumenter instrumenter er denne viden guld værd.   

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A5

Kursusmål:

 • at lære egenarten af harmoniorkestret
 • at lære andre træblæseinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende harmoniorkester-partituret (både træ- og messingblæseinstrumenter)
 • at kende harmoniorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et harmoniorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 4
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Aarhus

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 4 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør:
Dirigent, mag.art. Peter Harbeck, tidl. dirigent Den Kgl. Livgarde og Søværnets Tamburkorps´ Brass Band, og Lennart Blak Jensen, tidl. klarinettist Den Kgl. Livgarde.

Hørelære:

Praktikorkester: Harmoniorkestret TONICA

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.30 Slagteknik - alle teknikker
11.35 - 12.00 Partiturstudier: Hvad er et Harmoniorkester?
12.00 - 12.30 Forberedelse til orkesterpraktik
12.30 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.30
Praktik med Harmoniorkester
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 16.00
Praktik med Harmoniorkester (fortsat)
16.05 - 16.35 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 6 - Dirigenten, strygeinstrumenter og strygeorkester

Dato: Ikke fastlagt

Kan du ikke den dag, men er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.        

Dette kursus gør dig fortrolig med strygerne og deres egenart. Kendskab til strygernes spil og klang er afgørende for symfoniorkesterdirigenter, men også for dirigenter der fx beskæftiger sig messingblæse- og træblæinstrumenter er denne viden guld værd.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A6

Kursusmål:

 • at lære egenarten af strygeorkestret
 • at forstå og anvende strygeorkester-partituret herunder de såkaldte strøg
 • at kende strygeorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et strygeorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 5
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Ikke fastlagt

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber, uddannet på DKDM

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ.

Praktikorkester:

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.00 Slagteknik – mere videregående (bl.a. vanskelige fermater med begge hænder)
11.00 - 12.15
 • Strygeorkesteret – dets karakteristika
 • Andre strygeinstrumenter/barokinstrumenter
 • Strøg og andre strygerudtryk
 • Partiturstudier, formprincipper og forberedelse til praktik
12.15 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.30 Praktik med strygeorkester
14.30 - 14.50 Kaffepause
14.50 - 15.50 Praktik med strygeorkester (fortsat)
15.50 - 16.00 Pause
16.00 - 16.30 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 7 - Dirigenten, kammerorkestret og at spille kammermusikalsk

Dato: Lørdag 24.10.2020

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.    

Alle værker i alle orkesterformer indeholder kammermusik mellem fx grupper eller solospillere. Derfor er dette kursus relevant for alle dirigenter uanset om du har et kammerorkester.        .

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A7

Kursusmål:

 • at spille kammermusikalsk
 • at lære egenarten af kammerorkestret
 • at lære andre blæse- og strygeinstrumenter at kende
 • at forstå og anvende kammerorkester-partituret
 • at kende kammerorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et kammerorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 6
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: København

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 6 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Prof. Max Artved, i samarbejde med DKDM

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred, Sankt Annæ

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikensemble: DKDM Kammerensemble

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheders - Dagens program
10.30 - 11.00 Kammerorkestret og dets karakteristika (strygere, messing- og træblæsere)
11.00 - 11.30 Slagteknik - meget videregående
11.35 - 12.15 Forberedelse til praktik med kammerorkester/partiturstudier
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.30 Praktik med kammerorkester
14.30 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 15.45 Praktik (fortsat)
15.50 - 16.30 Evaluering af podietid
16.35 - 17.25 Hørelære samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 8 - dirigenten og symfoniorkestret

Dato: Ikke fastlagt

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.    

På dette kursus lærer du symfoniorkestret at kende. Her er der både messing- og træblæseinstrumenter, strygere og slagtøj.        

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A8

Kursusmål:

 • at lære egenarten af symfoniorkestret
 • at lære almindelige og sjældne symfoniorkester-instrumenter at kende
 • at forstå og anvende symfoniorkester-partituret (herunder de mange nøgler)
 • at kende symfoniorkestrets opstillingsmuligheder
 • at arbejde med et symfoniorkester
 • at udvikle slagteknik fra niveau 7 herunder kommunikation og fortolkning
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Ikke fastlagt

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent og pianist Frans Rasmussen, tidl. docent på DKDM

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Hørelære: Dirigent Kim Nandfred

Praktikorkester: Ikke fastlagt

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 10.45 Hvad er et symfoniorkester?
10.45 - 11.00 Symfoniorkestret, grupper, koncertmestre og deres rolle
11.00 - 11.10

Specielle og sjældnere anvendte instrumenter

11.15 - 12.00 Slagteknik - musikalitet og asymmetriske taktarter
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.30 Forberedelse til praktik med symfoniorkester/partiturstudier
13.30 - 14.40 Praktik med symfoniorkester
14.40 - 15.00 Kaffepause
15.00 - 15.55 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
16.00 - 16.40 Evaluering af podietid
16.40 - 17.25 Hørelære samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 9 - dirigenten, orkestret & de unge

Dato: Ikke fastlagt  

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.    

På dette kursus arbejdes der med symfoniorkesterrepertoire, men her indtænkes relevant viden om 'de unge'.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A9

Kursusmål:

 • at lære at betragte de unge som voksne på de unges præmisser
 • at lære ”ungdoms-psykologi og -pædagogik” i orkesterhøjde
 • at anvende unge-relevant indstuderingsteknik
 • at blive bevidst om unges fordele og ulemper i relation til symfoniorkestermusik
 • at orienteres om velegnet repertoire
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Praktikorkester:

Instruktør: Dirigent Morten Ryelund

Kursussted: Ikke fastlagt

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 8 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program

10.30 - 10.40

Skoleorkestre i Danmark - status på udviklingen
10.40 - 10.45 Praktikorkestret - baggrund og erfaringer
10.45 - 11.40 De unge - pædagogik - psykologi - krav - oplæg - debat
11.50 - 12.15 Forberedelse af orkesterpraktik og partiturstudier
12.15 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.15 Praktik med ungdomsorkester
14.15 - 14.30 Kaffepause
14.30 - 15.45 Praktik (fortsat)
15.55 - 16.40 Evaluering af podietid
16.45 - 17.25 Specialopgaver samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 10 - dirigenten, orkestret & solisten

Dato: Ikke fastlagt

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.    

På dette kursus arbejdes der med dirigentens relationer til en solist.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: A10

Kursusmål:

 • at lære samspillet mellem dirigent, orkester og solist
 • at kende forholdet mellem sangere, blæsere og strygere
 • at understøtte solisten og samtidig være hos orkestret
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Ikke fastlagt

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Flere års praktisk direktionserfaring på højere plan
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 9 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Frans Rasmussen

Sangsolist: Anne-Margrethe Dahl, operasanger, forstander Operaakademiet

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Ikke fastlagt

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 12.00

- Samspillet mellem orkester og solist
  (sanger, blæser, stryger)
- Partiturforberedelser
- Forberedelse til praktik med solist og orkester

12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.15 Praktik med solister og orkester
14.15 - 14.35 Kaffepause 
14.35 - 15.45 Praktik (fortsat)
15.50 - 16.35 Evaluering af podietid
16.40 - 17.25 Stemmetræning samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigentkursus - niveau 11 - dirigenten, orkestret & musikalsk form

Dato: Lørdag den 5.12.2020

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.    

Tidspunkt: Kl. 10.00 - 18.00

Kursusnr. A11

Kursusmål:

 • at lære at musicere og forme musikken
 • at beherske slagteknik så den er en musikalsk tjener og ikke blot teknik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: København

Ansøgningsfrist: 1.10.2020

Optagelseskrav:

 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning (der vil efter ansøgningsfristens udløb blive taget stilling til optagelse)
 • Gennemført niveau 10 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Giordano Bellincampi, uddannet på DKDM, Music director for Auckland Philharmonia Orchestra, chefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester.

Max. deltagere: 5 aktive

Kursusafgift: 600 kr.

Praktikorkester: Symfoniorkestret SymfUni

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 12.30

Forberedelse af praktik med orkester
- partiturstudier
- musikalske prioriteter
- gestik og øvelser ud fra partitur
inkl. pause

12.30 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.30 Praktik med symfoniorkester
14.30 - 14.45 Kaffepause 
14.45 - 15.50 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
16.00 - 18.00

Evaluering af podietid
- erfaringer
- videoanalyse
- personlig rådgivning
inkl. pause

18.00 - 18.30 Afslutning – Resumé - To do list

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Dirigentkursus - niveau 12 - dirigenten, orkestret og den sublime kunst

Dato: Oplyses senere

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.    

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. A12

Kursusmål:

 • at lære at se musikken i partituret
 • at læse det enkle i det komplicerede
 • at læse helheden i et værk
 • at musicere delen i lyset af helheden
 • at musicere frit med gestik og mimik
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning (der vil efter ansøgningsfristens udløb blive taget stilling til optagelse)
 • Gennemført niveau 11 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Michael Schønwandt, DKDM

Max. deltagere: 4 aktive

Kursusafgift: 700 kr.

Praktikorkester: Symfoniorkester

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.00 Hvad er sublim kunst – hvad skal man søge i musikken?
11.00 - 11.25 Store værker – hvordan forbereder man disse? 
11.30 - 12.15 Forberedelse af praktik med orkester/partiturstudier
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.15 Praktik med symfoniorkester
14.25 - 15.10 Praktik med symfoniorkester (fortsat)
15.10 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 16.10 Evaluering af podietid
16.10 - 16.40 Introduktion til andre dirigentkurser og -uddannelser
16.45 - 17.25 Specialopgaver samt personlig rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning - Resumé - To do list

2. Specialkurser

Big Band kursus - Specialkursus i Big Band–direktion, - besætning og -genrer

Dato:

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.30

Kursusnr.: Big

Kursusmål:

 • at gøre dirigenten fortrolig med Big Band-besætningsformen
 • at lære at dirigere Big Band – klassisk versus rytmisk
 • at kende Big Bandets historie og genrer
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Se under dato

Ansøgningsfrist:

Optagelseskrav:

 • Erfaring med Big Band direktion - eller flere års erfaring med andre besætningsformer
 • Gennemført niveau 3 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Lars Møller, tidl. dir. Aarhus Jazz Orchestra, uddannet saxofonist fra RMK og New School New York

Praktikorkester: Aurehøj Big Band

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.15
 • Kort rids af jazz og Big Band historien
 • Specielle forhold med Big Band formatet
 • Analyser og partiturstudier
 • Arbejdet som Big Bandleder – management
 • Arbejdet som dirigent – teknikker og kropsfænomelogiske tilgange til at dirigere Big Bands
11.15 -11.25 Pause
11.25 - 12.40 Forberedelse til bandpraktik 
12.45 - 13.25 Frokost
13.30 - 17.00 Praktik med Big Band m. pauser
17.00 - 17.10 Pause 
17.10 - 18.00 Feedback på podietid 
18.00 - 18.30 Afslutning – Resumé - To do list

Turbo-kursus - for erfarne, men ikke uddannede dirigenter
- specialkursus svarende til Niveau 1 (men her spiller du selv med, hvis du har et instrument)

Dato: Oplyses senere

Kan du ikke datomæssigt, gerne vil have slagteknikken på plads, eller vil videre med uddannelsen, så tag på Niveau 1-kurset. Turbokurset er et alternativt Niveau 1-kursus, hvor du selv spiller med.

Er du interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.     

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Turbo

Kursusmål:

 • at give instruktører af ensembler og instruktører af sammenspilsgrupper med musikerfaring grundlæggende direktionstræning
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Se under kursusdato

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller instrumentaluddannet
 • Ansøgning
 • Evt. samtale.

Instruktør: Dirigent, cand.phil. Jørgen Fuglebæk, DKDM, uddannet på Royal Academy of Music, London.

Praktikorkester: Kursister spiller med evt. suppleret af lille ensemble.

Kursusafgift: 500 kr.

Max. deltagere: 8 aktive

Dette kursus kan efterfølgende give adgang til Niveau 1 eller 2 efter samtale.
 

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 13.00 Introduktion til dirigentfaget, slagteknik og forberedelse til praktik
13.00 - 13.55 Frokost
14.00 - 15.00 Praktik med ensemble 
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.25 Praktik med ensemble (fortsat)
16.35 - 17.25 Evaluering af podietid, fortsat instruktion og slagteknik
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Kordirektionskursus for orkesterdirigenter
- specialkursus

Dato: Lørdag 21.3.2020

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Kor

Kursusmål:

 • at blive fortrolig med koret og dets stemmer og partitur
 • at lære og udføre opvarmningsøvelser
 • at arbejde med tekster
 • at anvende stemmegaffel
 • at øve kordirektion
  - med uddrag af værker for kor og orkester bl.a. Bach, Mozart, Händel, Verdi og Gade
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: København/Hellerup

Ansøgningsfrist: 14.3.2020 - Først til mølle!


Optagelseskrav:

 • Gennemført niveau 4 eller anden dokumenteret erfaring eller kurser
 • Flere års direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Kim Nandfred, kor- og sanglærer på Sankt Annæ. Tidl. sanger i Radiokammerkoret og Ars Nova, dirigerer og indstuderer til daglig med Københavns Drengekor og har stået i spidsen for bl.a. Akademisk Kor og Det Danske Kammerkor.

Max. deltagere: 7 aktive

Praktikkor: Universitetskoret Lille MUKO

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 12.30

Koret - arbejde med kor/stemmer:

 • Korets opbygning - stemmer - partitur - nøgler
 • Sangstilling – ”støtten” - opvarmningsøvelser
 • Slagteknik - forskelle/ligheder med orkesterdirektion
 • Tekstudtale, vokaler, konsonanter
 • Klangdannelse
 • Tonegivning med stemmegaffel/startakkord
  (medbring stemmegaffel til kurset)
 • Indstudering med klaver (støtte stemmer/ taktere)
 • Orkester med kor - særlige forhold
 • Forberedelse til praktik
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 15.00 Arbejde med øvekor og repetitør med satseksempler
15.00 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 17.20 Arbejde med øvekor og repetitør med satseksempler
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Dirigenten og slagtøjet – lær at spille på 100 slagtøjsinstrumenter!
- specialkursus

Dato: 3. oktober 2020

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.                   

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 17.30

Kursusnr.: Slag

Kursusmål:

 • at blive fortrolig med slagtøjsinstrumenterne både teoretisk og praktisk
 • at lære balancen mellem slagtøjet og resten af orkestret at kende

Kursussted: Københavns Musikskole

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • stærk lyst til at dirigere
 • alle dirigenter
 • gennemført niveau 2 eller lignende erfaringer
 • ansøgning

Kursusafgift: 500 kr.

Instruktør: Slagtøjsspiller Per Jensen, Københavns Musikskole, Det Kgl. Kapel

Max. deltagere: 20 (alle aktive)

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.30 Slagtøj 1:
 • Slagtøjsinstrumentgrupper
 • Metal – skind – træ
 • Slagtøjsplacering i orkestret
 • Gennemgang af de enkelte instrumenter
 • Præcision
 • Kølletyper 
11.40 - 12.30

Slagtøj 2:

 • Genrebestemt slagtøj - klassisk, jazz, rock, caribisk, musical, Big Band
 • Slagtøj fra andre dele af verden
12.30 - 13.30 Frokost
13.30 - 14.25

Slagtøj 3:                                                                 

 • Slå verdens bedste stortromme- og bækkenslag!
 • Hvordan kan stortrommen styre orkestrets klang!
 • Andre instrumenter afprøves
14.30 - 15.30

Slagtøj 4:

 • Dirigenten Caper Schreiber fortæller om sine erfaringer med slagtøjet
15.30 - 15.50 Pause
15.50 - 17.00

Slagtøj 5:

 • Hvordan instrueres en begynderslagtøjsspiller - eller øvet og meget øvet?
 • Krav til slagtøjsspillerne
 • Slagtøjets noder - klassisk, trommesæt og partitur
 • Reaktion på dirigentens indsatser
 • Diskussion
17.00 - 17.30 Afslutning - Resumé - To do list

Arrangement
- specialkursus

Dato: Oplyses senere

Er du interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.                    

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr. Arrang

Kursusmål:

 • at forstå principperne for arrangement
 • at lære teori og analyse
 • at træne praktisk arrangement
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted:

Ansøgningsfrist:

Optagelseskrav:

 • Bestået niveau 5 eller lignende erfaringer
 • Flere års direktionserfaringer
 • Ansøgning
 • evt. samtale

Instruktør: Prof. Mogens Andresen

Pianist: Oplyses senere

Ensemble: Træblæsere, strygere eller messingblæsere

Max. deltagere: 10 aktive (ingen passive)

Kursusafgift: 500 kr.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.00 Introduktion til arrangement
11.00 - 11.40 Arrangement – opgaver 1  
11.50 - 12.30 Arrangement – opgaver 2  
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.15 Arrangement – opgaver 3
14.15 - 15.00 Arrangement og ensemble 1
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.00 Arrangement og ensemble 2
16.00 - 16.45 Arrangement resumé
16.50 - 17.30 Prøve/næste niveau og spørgsmål/svar
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

I kurset er inkluderet muligheden for efter kurset, at sende et arrangement til instruktøren. Dette arrangement bliver skriftligt evalueret.


Dirigentkursus – Musical og Filmmusik

- Direktion af musik i underholdningsgenren - specialkursus

Dato: Oplyses senere

Er du interesseret i at komme på venteliste, så skriv en mail med kursusnr. i emnerubrik.

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusmål:

 • at forstå disse genrers karakteristika
 • at afprøve forskellige elementer genrer og stilarter
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursusnr.: Mus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning - bestået niveau 8 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Kursusafgift: 500 kr.

Instruktør: Dirigent Henrik Vagn Christensen, dirigentuddannet på DKDM.

Praktik: Pianist plus band

Hørelære: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.30 Karakteristika ved musical, operette, opera, teater, dans 
11.40 - 12.15 Særlige udfordringer for dirigenten
12.15 - 13.10 Frokost
13.15 - 14.00 Forberedelse af praktik
14.00 - 15.00 Praktik med øveorkester
15.00 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 16.00 Praktik med øveorkester - fortsat 
16.05 - 16.40 Evaluering af podietid
16.45 - 17.25 Orkester, sang, rytmisk musik, bands - dirigenttips
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list - Nyheder og annonceringer

Brass Band direktion - fortsættere
- specialkursus

Dato: Oplyses senere            

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Brassfor

Kursusmål:

 • at anvende Brass Band-partituret til formmæssige musikalske løsninger
 • at arbejde med et Brass Bands klangmæssige muligheder og egenart
 • at udvikle slagteknik fra niveau 7
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Brass Band

10.00-10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15-10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30-11.00 Erfaringer fra eget Brass Band - udfordringer og løsninger
11.00 -11.20 Slagteknik med udgangspunkt i kursets partiturer
11.30 -12.00 Partiturstudier - principper og kursets partiturer
12.00 -12.15 Forberedelse til praktikorkester
12.15 -13.10 Frokost
13.15 -14.25 Praktik med Brass Band
14.25 -14.45 Kaffepause
14.45 -15.45 Praktik med Brass Band (fortsat)
15.50 -16.30 Evaluering af podietid
16.35 -17.25 Specialøvelser samt personlig bedømmelse og rådgivning
17.30 -18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Harmoniorkester direktion - fortsættere
- specialkursus

Dato: Oplyses senere               

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Harfor

Kursusmål:

 • at arbejde med et harmoniorkesters klangmæssige muligheder og egenart
 • at anvende harmoniorkester-partituret til formmæssige musikalske løsninger
 • at udvikle slagteknik fra niveau 7
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Ikke fastlagt

Ansøgningsfrist: Ikke fastlagt

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 7 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Harmoniorkester

10.00-10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15-10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30-11.00 Erfaringer fra eget Harmoniorkester - udfordringer og løsninger
11.00 -11.20 Slagteknik med udgangspunkt i kursets partiturer
11.30 -12.00 Partiturstudier - principper og kursets partiturer
12.00 -12.15 Forberedelse til praktikorkester
12.15 -13.10 Frokost
13.15 -14.25 Praktik med harmoniorkester
14.25 -14.45 Kaffepause
14.45 -15.45 Praktik med harmoniorkester (fortsat)
15.50 -16.30 Evaluering af podietid
16.35 -17.25 Specialøvelser samt personlig evaluering og rådgivning
17.30 -18.00

Afslutning - Resumé - To do list

Dirigenten og harmonika-ensemblet
- specialkursus

Dato:           

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Harmonika

Kursusmål:

 • at arbejde med et harmonika-ensemblets klangmæssige muligheder og egenart
 • at anvende harmonika-ensemble-partituret til formmæssige musikalske løsninger
 • at udvikle slagteknik fra niveau 3
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Albertslund Musikskole

Ansøgningsfrist: Først til mølle

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Erfaring som instrumentalist eller korsanger
 • Nogle års direktionserfaring
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 3 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Harald Eikaas, uddannet på DKDM som dirigent, musikpædagog og accordeon, tidl. musikchef i NMF - Norges Musikkorps Forbund (organisation med 60.000 medlemmer fordelt på ca. 1.700 musikkorps), leder af dirigentuddannelsen på Stavanger Universitet.

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Harmonika-ensemblet ACCORDEONOVA

10.00-10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15-10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30-10.45 Erfaringer fra eget harmonika-ensemble
10.45-11.15 Slagteknik
11.25-11.45 Partiturstudier med kursets partiturer
11.45-12.00 Forberedelse til praktikorkester
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.25 Praktik med harmonika-ensemble
14.25-14.45 Kaffepause
14.45-15.55 Praktik med harmonika-ensemble (fortsat)
16.00-16.30 Evaluering af podietid
16.35-17.25 Specialøvelser samt personlig evaluering og rådgivning
17.30-18.00

Afslutning - Resumé - To do list

Dirigentkursus - dirigenten & moderne musik

Dato: Oplyses senere

Er du interesseret i at komme på venteliste, så gå til tilmeldingssiden og send en mail med kursusnr. i emnerubrik.     

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 18.00

Kursusnr.: Moderne

Kursusmål:

 • at lære moderne musik, ny kompositionsmusik, 21st Century Music at kende
 • at forstå og træne komplicerede rytmestrukturer
 • at forstå og træne kompliceret tonalitet/atonalitet
 • at beherske vanskelig slagteknik frit
 • at fastlægge kursistens program for hjemmestudier
 • at afklare deltagelse på næste kursus

Kursussted: Oplyses senere

Ansøgningsfrist: Oplyses senere

Optagelseskrav:

 • Stærk lyst til at dirigere
 • Mange års direktionserfaring på højere niveau
 • Ansøgning
 • Gennemført niveau 10 eller lignende erfaringer
 • Evt. samtale

Instruktør: Dirigent Casper Schreiber, uddannet på DKDM.

Sted: Oplyses senere

Max. deltagere: 7 aktive

Kursusafgift: 500 kr.

Praktikorkester: Ensemble med speciale i moderne musik.

Partiturstudier: En uge før kurset afholdes med instruktør et videomøde om den moderne musiks partiturer.

Tidsplan  
10.00 - 10.15 Ankomst - Morgenkaffe
10.15 - 10.30 Velkomst - Præsentation - Nyheder - Dagens program
10.30 - 11.30 Hvad er moderne musiks karakteristika - tonalitet, rytmik, partiturforhold etc.
11.30 - 12.30 Forberedelse til praktik med øveorkester/partiturstudier
12.30 - 13.25 Frokost
13.30 - 14.30 Praktik med øveorkester 
14.35 - 15.30 Praktik (fortsat)
15.30 - 15.45 Kaffepause
15.45 - 16.35 Evaluering af podietid
16.40 - 17.25 Rytmiske opgaver samt personlig evaluering og rådgivning
17.30 - 18.00 Afslutning – Resumé - To do list

Nordiske og internationale kurser

Vi samarbejder med følgende kursusudbydere:

a.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Stavanger Universitet afholder hvert år i august

                               Dirigentuke - Norges største dirigentkurs - 6.-10. august 2018

Yderligere informationer her:

http://musikkorps.no/dirigentuka 

b.

Orchestral Conductors Academy (OCA) - ledet af danske maestros Frans Rasmussen og Martin Åkerwall og international management consultant Claus Møller - afholder

                               International Masterclasses for Orchestral Conductors

I 2017 er 4 weekends planlagt i Bulgarien med professionelt symfoniorkester.

Yderligere oplysninger her:

http://conductorsacademy.com

c.

Musikhögskolan Ingesund - Karlstads Universitet udbyder

                                Kurser (5 weekends pr. år) til nybegynderorkestre

på 3 niveauer ud fra børn og unges alder (1.-12. klassetrin) med fag som fx direktion, dirigentens rolle, øvemetodik, partiturstudier, instrumentkundskab, arrangering, samarbejdsformer, pædagogik, planlægning etc.

- Metodik för blåsorkester på nybörjarnivå

- Metodik för blåsorkester på mellannivå

- Metodik för blåsorkester på högsta nivå

Sidste tilmeldingsfrist 15. april - Nærmere oplysninger: annmari.wangin@mhi.kau.se

https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/utbildning/kurser/distansutbildningar/distanskurser

Vi anbefaler af tage DOs Basiskursus og Niveau 1-5 -kursus som forberedelse.

© 2020 Danske Orkesterdirigenter